Eurozóna zaznamenala vo februári obchodný prebytok 2,8 miliardy eur

Luxemburg 16. apríla (TASR) – Eurozóna zaznamenala vo februári prebytok zahraničnej obchodnej bilancie vo výške 2,8 miliardy eur, uviedol vo svojom prvom odhade štatistický úrad EÚ Eurostat. Na porovnanie vlani vo februári eurozóna zaznamenala obchodný deficit 2,8 miliardy eur a v januári 2012 schodok vo výške 7,9 miliardy eur.

Vo februári export medziročne vyskočil o 11 % a import o 7 %.

Februárová obchodná bilancia eurozóny je neočakávane pozitívna. Hlavnými príčinami sú francúzsky a nemecký vývoz áut a strojov. Dovoz však zostáva slabý, keďže na európske domácnosti majú negatívny vplyv ekonomické problémy regiónu. Motorom zvýšenia dovozu bol vysoký dopyt po ruskej rope a plyne počas chladného februára.

Zahraničný dopyt pre tovary zo štátov menovej únie môže eurozóne pomôcť dostať sa tento rok z recesie, tvrdia ekonómovia. Narastajúca nezamestnanosť a dlhová kríza totiž podkopávajú podnikateľskú aj spotrebiteľskú dôveru v rámci eurozóny. Na báze očistenej o sezónne vplyvy eurozóna zaznamenala vo februári obchodný prebytok až 3,7 miliardy eur.

Očakáva sa, že ekonomika eurozóny tento rok klesne približne o 0,3 %, čo by znamenalo už druhú recesiu v priebehu troch rokov. Toto číslo však maskuje výrazné rozdiely v rámci menovej únie. Nemecko a Francúzsko sa tento rok zrejme vyhnú recesii, naopak zle sú na tom okrajové štáty.

Celá Európska únia (EÚ) zaznamenala vo februári obchodný deficit 9,4 miliardy eur po schodku 10,5 miliardy eur vo februári 2011 a 23,5 miliardy eur v januári 2012.

Najvyšší prebytok obchodnej bilancie spomedzi štátov únie zaznamenalo v januári v Nemecko (+13,1 miliardy eur), nasledované Holandskom (+4,2 miliardy eur) a Írskom (+3,2 miliardy eur). Najvyšší schodok mala Británia (-11,6 miliardy eur), nasledovaná Francúzskom (-7,8 miliardy eur), Talianskom (-4,3 miliardy eur) a Španielskom (-3,6 miliardy eur).

Slovensko dosiahlo v januári na sezónne neupravenej báze prebytok zahraničnej obchodnej bilancie vo výške 200 miliónov eur rovnako ako v januári 2011.

Informovali o tom Reuters a Eurostat.

1 12 lom pa

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA