EK a komisár Rehn sú spokojní s účasťou investorov na záchrane Grécka

Brusel 9. marca (TASR) – Eurokomisár pre menové a hospodárske záležitosti Olli Rehn je veľmi spokojný s účasťou súkromných investorov na záchrane Grécka. Vláda v Aténach dnes totiž oznámila, že ponuku na výmenu gréckych dlhopisov prijalo celkovo 85,8 % súkromných veriteľov.

"Som veľmi spokojný s veľkou účasťou na dobrovoľnej výmene gréckych dlhopisov," skonštatoval Rehn vo svojom vyhlásení.

Úspešný priebeh tzv. swapovej operácie otvára zároveň Grécku cestu k druhému záchrannému úveru od Európskej únie a Medzinárodného menového fondu v celkovej výške 130 miliárd eur.

"Tento druhý úverový program je základným kameňom našej snahy o dosiahnutie udržateľného rastu ekonomiky a pracovných miest v Grécku. Je to jedinečná príležitosť, ktorá sa nesmie prepásť," dodal.

Podľa Európskej komisie výmena dlhopisov, v rámci ktorej investori odpíšu značnú časť z gréckeho dlhu, "výraznou mierou prispeje k finančnej stabilite eurozóny ako celku".

Veľkú účasť investorov na swapovej operácii privítal aj jeden z hlavných vyjednávačov a predseda predstavenstva Inštitútu pre medzinárodné financie (IIF) Josef Ackerman.

Ale trhy upozorňujú, že straty z dlhopisov môžu spôsobiť niektorým veriteľom, napríklad dôchodkovým fondom, vážne problémy. Investori totiž v rámci swapovej operácie dostanú nové dlhopisy s nižšou nominálnou hodnotou, dlhšou lehotou splatnosti a nižšími úrokmi ako tie, za ktoré ich vymenia. Len na nominálnej hodnote stratia súkromní veritelia 53,5 %, ďalšie straty predstavuje dlhšia lehota splatnosti nových dlhopisov a nižší úrok. Celkové straty tak dosiahnu zhruba 74 %.

Do swapovej operácie sa zapojilo 85,8 % veriteľov, ktorí vlastnia dlhopisy v hodnote 117 miliárd eur. Grécko chce preto využiť takzvanú klauzulu o kolektívnom postupe, ktorá prinúti aj ostatných veriteľov, aby akceptovali straty z gréckeho dlhu. V takom prípade sa účasť veriteľov zvýši na 95,7 %.

Dohoda o výmene dlhopisov je dôležitou súčasťou druhého záchranného úveru pre Grécko. Bez nej by Atény pôžičku nezískali, čo by znamenalo v krátkom čase neriadený bankrot, keďže 20. marca musia splatiť dlhopisy v celkovej hodnote 14,5 miliardy eur.

Grécko však čaká ešte veľmi dlhá cesta von z krízy. Ekonomika sa zmieta v recesii, nezamestnanosť sa zvyšuje, reformy, ktoré sú podmienkou finančnej pomoci, vyvolávajú sociálne nepokoje a krajinu čakajú predčasné voľby v apríli alebo v máji. Swapová operácia a druhý úver tieto problémy neriešia, ale poskytnú Aténam čas, aby našli východisko z najhoršej krízy od druhej svetovej vojny.

Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.

1 3 20 bal dan pa

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA