EÚ chce programom FISCUS lepšie chrániť svoje finančné záujmy

Brusel 9. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) prijala dnes návrh programu FISCUS, ktorý jej umožní nadviazať na vykonanú prácu v colnej a daňovej oblasti a plne sa pripraviť na budúce výzvy v tomto sektore. Program s rozpočtom 777,6 milióna eur bude trvať 7 rokov počnúc 1. januárom 2014.

Colná a daňová politika EÚ každoročne významne prispieva k získavaniu príjmov do rozpočtov EÚ a členských štátov. Tieto politiky okrem toho prinášajú značný prospech občanom a podnikom EÚ, či už prostredníctvom zamedzovania nebezpečnému alebo nelegálnemu dovozu, napomáhania bezproblémového obchodu a silného vnútorného trhu, alebo prostredníctvom znižovania nákladov na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi a nadmernej byrokracie v prípade cezhraničných spoločností.

„Tento nový program vyjadruje naše ambície v daňovej a colnej oblasti v nasledujúcich rokoch. Prostredníctvom programu FISCUS bude EÚ naďalej chrániť svojich občanov, podniky a rozpočty, pričom sa súčasne zlepší naša schopnosť čeliť prípadným novým výzvam v budúcnosti," uviedol dnes európsky komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta.

Cieľom programu FISCUS je ochrana finančných záujmov EÚ a členských štátov, zjednodušenie obchodu, zaistenie bezpečnosti a ochrany občanov EÚ, vyššia spôsobilosť colných a daňových orgánov a zavedenie právnych predpisov EÚ v daných oblastiach.

Program FISCUS má podporiť spoluprácu medzi colnými a daňovými orgánmi a ostatnými stranami, čím pomôže zoptimalizovať ich účinnosť a zamedziť nezrovnalostiam v ich práci, ktoré by mohli prekážať vnútornému trhu. Program zjednoduší vytváranie sietí, spoločné akcie a odbornú prípravu zamestnancov v daňovej a colnej oblasti a súčasne poskytne finančné prostriedky na špičkové systémy IT, čím sa umožní vývoj plnohodnotnej elektronickej správy colných a daňových orgánov.

Podľa stanoviska Európskej komisie tým, že program FISCUS posilní vnútorný trh a colnú úniu, podporí rast a inovácie prostredníctvom cezhraničnej ochrany práv duševného vlastníctva a prispeje k rozvoju digitálneho vnútorného trhu, tak zároveň prispeje k širším cieľom EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA