FINANCIE: EÚ mala podľa OSN venovať viac pozornosti medzinárodnému právu

Peking 6. júla (TASR) - Grécko nemôže prijať ďalšie úsporné opatrenia, keďže by to viedlo k sociálnym nepokojom a znížilo jeho šance na ekonomické zotavenie. Juan Pablo Bohoslavsky, nezávislý expert OSN pre otázky zahraničných dlhov, upozornil, že veritelia Grécka mali venovať väčšiu pozornosť ustanoveniam medzinárodného práva vo veci dlhov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Peking 6. júla (TASR) – Grécko nemôže prijať ďalšie úsporné opatrenia, keďže by to viedlo k sociálnym nepokojom a znížilo jeho šance na ekonomické zotavenie. Juan Pablo Bohoslavsky, nezávislý expert OSN pre otázky zahraničných dlhov, upozornil, že veritelia Grécka mali venovať väčšiu pozornosť ustanoveniam medzinárodného práva vo veci dlhov. Informovala o tom agentúra Reuters.

“Nadobudol som dojem, že EÚ pozabudla na to, že medzinárodné zákony o ľudských právach zohrávajú a mali by zohrávať kľúčovú úlohu aj v otázkach financií. Medzinárodná komunita kladie veľký dôraz na prepojenie medzi ľudskými právami a financiami,” povedal Bohoslavsky, ktorý pracuje pod záštitou Vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

“Správa znie: ak by strany zainteresované v gréckej tragédii venovali serióznejšiu pozornosť ustanoveniam zákonov o ľudských právach, všetko by bolo jednoduchšie. Najmä pre grécku populáciu,” dodal expert OSN. Podľa jeho názoru úsporné opatrenia požadované od Grécka sa minuli účinkom. “Ak sa pozriete na čísla, opatrenia v skutočnosti krajine nepomohli k zotaveniu.”

V ďalšom vyhlásení vyjadril Bohoslavsky obavy zo správ o nedostatku potravín a liekov. Z tohto dôvodu požiadal zástupcov EÚ o stretnutie, aby im pripomenul ich záväzky voči Grécku z hľadiska ochrany ľudských práv.

Počas súčasnej návštevy v Číne zdôraznil potrebu mať na zreteli ľudské práva v otázkach medzinárodných úverov. O to viac, že Čína v tomto čase vytvorila dve nadnárodné úverové inštitúcie – Ázijskú banku pre investície do infraštruktúry (AIIB) a Novú rozvojovú banku. “Zúžená definícia efektivity, v ktorej ľudské práva hrajú len obmedzenú úlohu, by si do týchto dvoch bánk nemala nájsť cestu,” zdôraznil Bohoslavsky.

1 sov gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA