Eurofondy majú pomôcť Slovensku riešiť nezamestnanosť mladých

Bratislava 15. februára (TASR) – Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová (SDKÚ-DS) dnes rokovala s expertmi jednotlivých ministerstiev zodpovedných za eurofondy o zrýchlení ich čerpania a o ich ďalšej realokácii.

"Premiérka expertov informovala o liste predsedu Európskej komisie (EK) José Manuela Barrosa adresovaného ôsmim členským štátom EÚ, v ktorých miera nezamestnanosti mládeže presahuje celoeurópsky priemer, čo je aj prípad Slovenska," informoval po skončení rokovania Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Predseda EK v liste navrhoval jednotlivým vládam riešenia, ktoré by mali pozostávať z podpory zamestnanosti mladých a podpory malého a stredného podnikania. "Na tieto účely nám EK vyčlenila finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vo výške 39 miliónov eur a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 2,26 miliardy eur, čo predstavuje financie v celkovej výške 2,3 miliardy eur," zdôraznil ÚV SR.

Premiérka zároveň oznámila, že predsedu EK už listom informovala o zložení Akčného tímu za SR, ktorý budú tvoriť zástupcovia slovenských inštitúcií a EK. Ich úlohou bude preskúmať a navrhnúť využiteľnosť prostriedkov z európskych fondov pre zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí. V prípade malých a stredných podnikov sa tím zameria najmä na možnosti zlepšenia a zrýchlenia prístupu k finančným prostriedkom EÚ.

Prvé stretnutie Akčného tímu sa uskutoční 24. februára tohto roku v Bratislave. SR musí dovtedy pripraviť programové a projektové návrhy v oblasti zamestnanosti mladých a podpory malého a stredného podnikania, ako aj návrh vnútornej realokácie eurofondov v rámci jednotlivých ministerstiev.

jal gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA