Štátny dlh KSVJE je nižší než štátov západnej Európy

Viedeň 7. februára (TASR) – Štátny dlh krajín strednej, východnej a južnej Európy (KSVJE) okrem Maďarska je výrazne nižší ako štátov západnej Európy. Uviedol to v pondelok (6. 2.) vo Viedni hlavný analytik Erste Group Friedrich Mostböck. Okrem toho teraz nedochádza k výpredaju štátnych dlhopisov KSVJE ako na jeseň 2008 po krachu americkej veľkobanky Lehman Brothers.

Ratingy bývalých tranzitívnych krajín sa na rozdiel od západnej Európy skôr upevňujú.

Priemerné zadlženie členov eurozóny dosahuje 83 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale KSVJE majú priemerný dlh nižší ako 60 % HDP. Sú tak pod limitom 60 % HDP, ktorý je zakotvený v Maastrichtskej zmluve. Výnimkou je len Maďarsko, s dlhom 77 % jeho HDP.

Šesť členov zo skupiny KSVJE, ktorých analytici Erste Group posudzovali hlbšie, bude potrebovať tento rok na svoje financovanie 107 miliárd eur. Budú ich na trhu získavať Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rumunsko.

Analytik Erste Juraj Kotian upozornil na to, že mnoho fondov a životných poisťovní môže investovať len v krajinách so solídnym ratingom. Z toho profitujú predovšetkým Poľsko, Česko a Slovensko.

Závislosť od finančných trhov v západnej Európe je teraz podstatne vyššia než vo východnej časti kontinentu. Analytici Erste očakávajú, že Taliansko si predajom cenných papierov tento rok zabezpečí prostriedky, ktoré budú na úrovni 22,5 % jeho HDP, Belgicko takmer 21 % a Maďarsko si emisiami cenných papierov bude zabezpečovať financie v hodnote 12,5 % jeho HDP.

Zo 107 miliárd eur pripadne 35 miliárd na krytie nových výdavkov a 72 miliárd eur budú potrebovať na splatenie starých dlhopisov.

Na porovnanie eurozóna bez Grécka, Portugalska a Írska bude potrebovať dodatočné finančné prostriedky okolo 300 miliárd eur.

Kotian uviedol, že šesť spomínaných členov skupiny KSVJE môže pokračovať tento rok v konsolidácii štátneho dlhu. Ich priemerný rozpočtový schodok by mal klesnúť na 3,6 % HDP, kým vlani bol 4,1 % a pred dvoma rokmi 6,4 %.

Erste Group vypočítala maximálnu únosnú výšku úrokov pre šesť krajín. Rumunsko, Česko a Slovensko budú pod ňou. Maďarsko by malo mať túto úrokovú hranicu na úrovni 6 %. Teraz je tesne pod ňou.

Informovala o tom agentúra APA.

5 jns pa

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA