Ježovica: Slovensko v EÚ kladie dôraz na politiku súdržnosti

Brusel 12. septembra (TASR) – V Bruseli sa dnes konalo prvé poprázdninové zasadanie Výboru Európskej únie pre všeobecné záležitosti. Hlavným ťažiskom rokovaní bola budúca finančná perspektíva únie na obdobie 2014-2020. Slovenskú republiku na zasadaní zastupoval Milan Ježovica, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.

Slovensko vyjadrilo svoju pozíciu, ktorá sa dá označiť tromi K – kompetitívnosť, konsolidácia a kohéznosť,” povedal slovenský štátny tajomník. Podľa jeho slov SR v rámci budúceho viacročného finančného rámca (VFR) presadzuje EÚ, ktorá bude schopná súťažiť s inými krajinami vo svete, ktorá v rámci konsolidácie potvrdzuje zodpovedné ekonomické a fiškálne politiky a ktorá v zmysle kohézie bude podporovať súdržnosť svojich členských štátov.

“Osobitne v oblasti podpory kohéznej politiky si myslíme, že to je oblasť, bez ktorej nie je možná ani konsolidácia a ani kompetitívnosť, pretože únia bez vnútornej súdržnosti nedokáže byť súťaživá ani vo svete,” uviedol Ježovica. Spresnil, že preto je pre Slovensko zachovanie kohéznej politiky ako hlavného nástroja na presadzovanie európskych politík veľmi dôležité.

“My sme zdôraznili, že na konci tejto debaty by nemali byť tí, ktorí zvíťazia a tí, ktorí prehrajú. Nemala by to byť lotéria o víťazoch a porazených, ale proces, ktorý nás dovedie k tomu, že si dobre stanovíme priority, to znamená čo presne chceme financovať,” opísal pozadie debát o budúcej finančnej perspektíve slovenský štátny tajomník.

Na otázku, že niektoré členské krajiny únie už teraz kritizujú výšku navrhovaného rozpočtu EÚ, Milan Ježovica odpovedal, že aj debata o rozpočte by mala mať svoju prirodzenú postupnosť.

“Tak ako je potrebné, aby bol kôň zapriahnutý pred vozom, tak aj v diskusii je najskôr dôležité vyjasniť si, ktoré budú priority, do ktorých budeme investovať peniaze a až potom sa rozprávať o ich objeme,” opísal slovenské stanovisko. Dodal, že diskusia o výške rozpočtu je celkom legitímna, ale tak, ako chcú členské štáty šetriť na národnej úrovni, aj EÚ chce šetriť a preto je dôležité vedieť, do akých politík sa oplatí investovať a ktoré politiky prinesú najväčšiu pridanú hodnotu.

“My si myslíme, že je to práve politika súdržnosti, ktorá nám pomáha potiahnuť najmenej rozvinuté regióny, investovať do energetickej bezpečnosti, vzdelávania, vedy a výskumu a ktorá zabezpečuje, aby EÚ mala dobrú zahraničnú politiku,” predstavil Ježovica pozíciu Slovenskej republiky v EÚ z hľadiska dôležitosti podpory rozpočtových kapitol.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA