Komisár Füle: Island je na členstvo v EÚ dobre pripravený

Brusel 13. októbra (TASR) – Európska komisia predstavila v stredu výročnú správu, hodnotiacu pokrok krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ. V porovnaní s krajinami západného Balkánu je Island na celkom inej úrovni pripravenosti, čo je podľa komisára pre rozšírenie a susedskú politiku Štefana Füleho aj dôsledkom dlhodobého členstva tejto ostrovnej krajiny v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

"S Islandom sme na začiatku prístupových rokovaní. V tomto roku sme otvorili štyri kapitoly a dve dočasne uzatvorili, pričom predpokladáme, že do konca tohto roku otvoríme aj ďalšie kapitoly a niektoré z nich dočasne uzavrieme," povedal Füle.

Eurokomisár poznamenal, že na rozdiel od krajín západného Balkánu, ktoré sú takisto zapojené do procesu rozširovania EÚ, je pre Island výhodou, že táto krajina je už 17 rokov súčasťou EHP.

"Čiže asi tretina kapitol je celkom pokrytá členstvom Islandu v tejto hospodárskej zóne a jedna tretina čiastočne," spresnil Füle. To podľa neho znamená, že Island má pomerne slušný nábeh pred ostatnými kandidátmi, čo sa týka prijímania európskej legislatívy – čo prístupové rokovania značne uľahčuje.

Na poznámku TASR, že samotní Islanďania členstvo svojej krajiny v EÚ príliš nepodporujú, komisár uviedol, že podmienky vstupu do únie sa pre obyvateľov tohto ostrova budú postupne upresňovať.

"Veľká väčšina ľudí podporuje rokovania o prístupe. Je však skutočnosťou, že pokiaľ ide o samotný vstup, prevláda skepsa. Ale tak ako budeme pokračovať v prístupových rozhovoroch a pre obyvateľov Islandu budeme postupne upresňovať podmienky, za akých budú vstupovať do EÚ, tak dúfam, že nielenže prehĺbime verejnú debatu na Islande a prispejeme tak k väčšej informovanosti, ale na základe lepšej informovanosti sa zmení negatívny prístup na pozitívny," uviedol komisár EÚ pre rozšírenie.

Zároveň však dodal, že Island je suverénnou krajinou a budú to nakoniec občania ostrova, ktorí nakoniec rozhodnú o osude svojej krajiny.

Podľa výročnej správy Európskej komisie Island spĺňa politické kritériá pre vstup do EÚ. V hospodárskej rovine sa Islandu po finančnom prepade z roku 2008 podarilo prekonať najväčšie prekážky a ostrov po stabilizácii ekonomiky vykročil na cestu ekonomického rastu. Podľa správy EK najväčšie prekážky v rámci prístupových rokovaní stoja pred Islandom v kapitolách o rybolove, voľnom pohybe kapitálu, poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, životnom prostredí, daňovej otázke a colnej únii, regionálnej politike a bezpečnosti potravín.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA