Kroesová o maďarskom mediálnom zákone: Hrozba pokút vedie k autocenzúre

Budapešť/Brusel 9. februára (TASR) – Ak v mediálnom zákone existuje za prípadné porušenie nejednoznačných pravidiel hrozba vysokej pokuty, vedie to k autocenzúre aj bez toho, že by sa pokuty udeľovali. Komisárka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová upozornila na to dnes v Európskom parlamente na hearingu príslušného výboru k téme procesu tvorby zákonov v Maďarsku.

Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI komisárka predtým rokovala s maďarským vicepremiérom a ministrom pre verejnú správu a spravodlivosť Tiborom Navracsicsom, ktorému tlmočila vážne obavy zo situácie v Maďarsku.

Kroesová vyzvala maďarskú vládu, aby požiadala Radu Európy o ucelené stanovisko k tomu, nakoľko praktická aplikácia maďarských mediálnych pravidiel zodpovedá základným hodnotám a aby potom odporučenia RE prijala.

"Maďarská vláda je oddaná spolupráci s inštitúciami EÚ. Dôkazom toho je aj moja prítomnosť na rokovaní výboru," povedal Navracsics, podľa ktorého maďarská vláda je presvedčená, že medzi demokratmi má význam racionálna diskusia. "Aj keď nesúhlasíme, dokážeme vysvetliť svoj postoj a môžeme dúfať, že aj vy ste ochotní prehodnotiť postoj po vypočutí našich racionálnych argumentov," dodal.

Maďarská vláda a Maďarsko sú jeho slov zaviazané slobode, demokracii a právnemu štátu. Maďarské dejiny pozostávajú z boja za slobodu, demokraciu a dosiahnutie právneho štátu. "V Maďarsku funguje nielen právny štát, demokracia, ale funguje aj systém bŕzd a protiváh," zdôraznil vicepremiér a poznamenal, že mediálny zákon bude musieť vláda upraviť v zmysle rozhodnutia ústavného súdu.

Navracsics povedal, na základe uvedeného rozhodnutia sa už pracuje na novele zákona. Keď budú návrhy pripravené, maďarská vláda ich pošle Rade Európy a  maďarskému parlamentu dostane na diskusiu návrh, ktorý zohľadní prípadné pripomienky RE. Navracsics vyjadril presvedčenie, že sa podarí nájsť riešenie dobré pre EÚ i maďarskú vládu.

Na margo záležitosti opozičného Klubrádia, ktoré prišlo o svoje frekvencie, podpredseda maďarskej vlády pripomenul, že prebieha súdny spor. Preto v záujme zachovania nezávislosti súdneho procesu vyzval výbor EP, aby zatiaľ nezaujal žiadny politický postoj.

V súvislosti s ďalšími zákonmi, voči ktorým Európska komisia vzniesla námietky, Navracsics povedal, že v záujme zvýšenia nezávislosti orgánu na ochranu údajov už pripravili upravený text zákona. K otázke dôchodku sudcov poznamenal, že vláda ju rieši v rámcoch premien dôchodkového systému a dôchodkový vek sudcov prispôsobuje všeobecným pravidlám odchodu do dôchodku.

EK už 4. januára vyzvala Maďarsko, aby urýchlene zabezpečilo uplatnenie rozhodnutia maďarského ústavného súdu v súvislosti s mediálnym zákonom. Hovorca komisárky Kroesovej Ryan Heath pripomenul, že maďarský ústavný súd vlani 19. decembra vydal rozhodnutie, podľa ktorého maďarský mediálny zákon protiústavne obmedzuje slobodu tlačených médií. Heath povedal, že dôsledky zistenia súdu sú stále platné. Ako dodal, problematickou je ochrana zdrojov novinárov, ako aj viazanie možnosti použiť citáty na povolenie.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA