M. ŠEFČOVIČ: Európska komisia chce zefektívniť čerpanie eurofondov

Štrasburg/Brusel 27. septembra (TASR) – V pondelok (26.9.) večer, počas takzvanej nočnej rozpravy Európskeho parlamentu (EP), ktorú si vyžiadal nemecký poslanec Michael Theurer z frakcie liberálov, vystúpil podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, aby predstavil najnovší vývoj čerpania európskych štrukturálnych a kohéznych fondov a návrhy komisie na zefektívnenie čerpania týchto fondov pre budúci finančný rámec EÚ na obdobie 2014 – 2020.

"Včera sa diskutovala správa poslanca Theurera, ktorý požiadal o rozpravu k absorpčnej schopnosti členských krajín v oblasti štrukturálnych a kohéznych fondov. To čerpanie bolo v minulom období na pomerne nízkej úrovni, takže komisia prijala viacero opatrení a spolupracovala s členskými krajinami, aby sa toto tempo čerpania zvýšilo," povedal pre TASR Šefčovič.

Slovenský eurokomisár dodal, že europoslancom pripomenul, že momentálne je čerpanie eurofondov v priemere ustálené na úrovní 29,2 %, čo je oproti minulému roku mierne zrýchlenie. Podľa podpredsedu EK však aj napriek spoločnému úsiliu komisie a členských krajín únie sú výsledky veľmi rôznorodé, lebo sú krajiny, ktoré majú veľké problémy s čerpaním eurofondov a ďalšie, ktorým sa to nesmierne darí.

Medzi najmenej efektívne krajiny z hľadiska absorpčnej schopnosti patria Rumunsko (iba 14,7 %) a Bulharsko (18,6 %), kým rekordérmi sú pobaltské krajiny Lotyšsko (45,3 %) a Estónsko (40,3 %). Priemer EÚ je 29,2 %, pričom Slovensko sa nachádza kdesi v strede tohto rebríčka s absorpčnú kapacitou na úrovni 25,7 %. Podľa komisára Šefčoviča však aj Slovensko voči minulému obdobiu zlepšilo svoju absorpčnú schopnosť.

Spomedzi našich susedov, z krajín V4, sú na tom horšie iba Česi, ktorí čerpajú eurofondy na 23,1 %, ale Maďari (28,5 %) a najmä Poliaci (32,6 %) nás v tomto smere predbehli.

"Tá diskusia sa orientovala hlavne na to, ako sa z problémov, ktoré pretrvávajú, poučiť a ako lepšie nastaviť systém do budúcnosti," povedal Šefčovič o nočnej diskusii s europoslancami a dodal, že EK už čoskoro predloží návrh finančného nariadenia, ako čerpať štrukturálne a kohézne fondy v novej finančnej perspektíve pre obdobie 2014 – 2020.

"Tam sa zameriavame na simplifikáciu celého procesu. Zameriame sa na to, aby sme posilnili riadenie celého tohto procesu, keď chceme, aby tento proces manažovala spoločne komisia s členskými krajinami prostredníctvom takzvaných partnerských zmlúv," vysvetlil pripravované plány EK jej podpredseda.

Dôležitým bodom budúceho nariadenia zameraného na eurofondy bude s využitím partnerských zmlúv zabrániť tomu, aby nedochádzalo k takzvanému "pozlacovaniu", čiže k prekomplikovaniu predpisov na čerpanie eurofondov.

"Veľakrát sú nariadenia Bruselu dramaticky komplikované na národnej úrovni rôznymi doplňujúcimi predpismi, čo znižuje absorpčnú kapacitu v členských krajinách únie," povedal Šefčovič o snahe eurokomisárov zabrániť takýmto zbytočným komplikáciám.

Posledným, ale nemenej dôležitým tematickým okruhom týkajúcim sa eurofondov, o ktorom podpredseda EK diskutoval s europoslancami, sú obavy z administratívnej kapacity členských krajín, čo najmä v nových členských krajinách predstavuje veľký problém.

"Mnoho ľudí, ktorí boli školení a pripravovaní na manažment eurofondov, už v tejto oblasti nepracuje a komisia pociťuje, že je problém," uviedol Šefčovič. Podľa neho je administratívna kapacita pri čerpaní eurofondov tiež jedna z oblastí, na ktorú sa bude musieť komisia a aj členské štáty EÚ intenzívnejšie zamerať, aby došlo k stabilizácii potrebného personálu, k jeho adekvátnemu a priebežnému školeniu tak, aby boli k dispozícii ľudia schopní s eurofondmi pracovať a najmä efektívne ich využívať.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA