Medzinárodná misia v Maďarsku odsúdila platný mediálny zákon

Brusel 18. novembra (TASR) – Maďarský model mediálneho zákona vytvára odstrašujúce účinky a spochybňuje slobodu slova, tvrdí vo svojom stanovisku medzinárodná misia pozorovateľov, združujúca predstaviteľov viacerých organizácií brániacich nezávislosť médií, ktorá vyzvala maďarskú vládu na odstránenie najväčších omylov v znení tohto zákona.

Partnerská misia pre Maďarsko, ako svoje aktivity pomenovali členovia misie, sa v dňoch 14.-16. novembra zamerala na stretnutie s maďarskými právnikmi, novinármi, vydavateľmi, predstaviteľmi odborných združení a občianskej spoločnosti, ale aj s členmi nového úradu na dohľad nad médiami a s predstaviteľmi maďarskej vlády.

Cieľom týchto stretnutí bola výmena názorov o uzákonení a implementácii do praxe nového mediálneho zákona, ktorý na území Maďarska platí od 1. januára 2011.

"Súhrn zložitých regulačných prvkov, zhoršené ekonomické podmienky, technologické zmeny a spájanie médií i absencia jednoty a solidarity v rámci odbornej novinárskej obce vytvorili ideálne podmienky, ktoré ohrozujú budúcnosť nezávislosti médií v Maďarsku," uviedol Aidan White, vedúci Partnerskej misie pre Maďarsko a člen expertného tímu z organizácie Media Diversity Institute (MDI).

Medzi finančných podporovateľov MDI patrí Rada Európy, Európska komisia, Európska kultúrna nadácie a viaceré európske národné zväzy žurnalistickej obce.

White, bývalý aktívny britský novinár a dlhoročný bojovník za práva novinárov, do apríla 2011 zastával funkciu generálneho tajomníka Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ).

Platný maďarský mediálny zákon, sa už od doby svojho zverejnenia vlani v decembri stal terčom medzinárodnej kritiky, ktorá zahŕňala protestné hlasy z Rady Európy, Európskeho parlamentu, mediálneho oddelenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), zvláštneho spravodajcu OSN pre slobodu slova a všetkých organizácií, ktoré bojujú za zachovanie slobody slova a presadzovanie ľudských práv.

Štvrtková správa medzinárodnej misie sa pridáva k doterajšiemu toku kritických ohlasov voči maďarskému mediálnemu zákonu. Členovia misie okrem iného upozornili, že tento zákon, najmä z hľadiska ochrany novinárskych zdrojov, nie je v súlade s európskym a medzinárodným právnym poriadkom.

Zákon ďalej poskytuje iba slabé možnosti na súdne napadnutie rozhodnutí prijatých úradom na dohľad nad médiami a systém udeľovania licencií v Maďarsku vytvára potenciál na spochybnenie rôznorodosti a plurality médií, čo je jeden zo základných prvkov európskej a medzinárodnej mediálnej legislatívy.

Členovia misie skonštatovali, že zostáva otázne, nakoľko nový, reorganizovaný systém verejnoprávnych médií je schopný zabezpečovať občanom krajiny rôznorodé a pluralistické informácie, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska verejného záujmu.

"Veríme, že obavy vyjadrené medzinárodnou spoločnosťou budú vypočuté. My sme si sami sebe dali záväzok, že budeme aj naďalej monitorovať dopady tejto mediálnej legislatívy," upozornil White.

Dodal, že členovia misie vyzvali maďarskú vládu, aby pre budúcnosť bola otvorená dialógu s expertmi z medzinárodných organizácií a aby pouvažovala nad príslušnými zmenami v mediálnom zákone tak, aby došlo k odstráneniu tých najväčších omylov v príslušnej legislatíve.

Členovia misie vo svojom stanovisku uviedli, že kontroverzný maďarský model kontroly v mediálnej oblasti nezodpovedá bežným európskym štandardom slobody slova a vytvára odstrašujúci efekt.

Do Partnerskej misie pre Maďarsko sa okrem iných zapojili aj stavovské organizácie ako Media Diversity Institute, Medzinárodný tlačový inštitút či Európska federácia novinárov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA