MFSR: Tvorba rozpočtu je neustále kontrolovaná nezávislými inštitúciami

Bratislava 10. septembra (TASR) - Proces tvorby štátneho rozpočtu aj ďalších významných dokumentov v SR je neustále pripomienkovaný a kontrolovaný nezávislými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na ich čo najvyššej kvalite a presnosti. V reakcii na výsledky aktuálneho medzinárodného projektu OBI 2015, hodnotiaceho transparentnosť rozpočtového procesu, to konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR. ...

Bratislava 10. septembra (TASR) – Proces tvorby štátneho rozpočtu aj ďalších významných dokumentov v SR je neustále pripomienkovaný a kontrolovaný nezávislými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na ich čo najvyššej kvalite a presnosti. V reakcii na výsledky aktuálneho medzinárodného projektu OBI 2015, hodnotiaceho transparentnosť rozpočtového procesu, to konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR.

Slovensko sa podľa zverejnených výsledkov v aktuálnom rebríčku rozpočtovej transparentnosti prepadlo o 15 priečok na celkové 30. miesto zo 102 hodnotených krajín. “Naďalej pretrvávajú nedostatky najmä v oblasti zapojenia verejnosti do rozpočtového procesu, ale aj vykazovania, dohľadu a auditu,” konštatoval v tejto súvislosti analytik M.E.S.A. 10 Radovan Kavický.

Rezort financií pripomína, že na konci každého mesiaca zverejňuje rôzne dokumenty týkajúce sa hospodárenia s verejnými financiami, príjmy a výdavky štátneho rozpočtu, daňové a iné príjmy, ako aj čerpanie eurofondov. “MF SR rovnako zverejňuje celý legislatívny proces tvorby zákonov a vyhlášok na rôznych internetových stránkach, formou tlačových správ, vo finančnom spravodajcovi a podobne,” konštatuje v stanovisku tlačový odbor ministerstva.

Pripomína tiež publikáciu množstva dokumentov s cieľom podrobnejšieho informovania verejnosti o trendoch vývoja, príčinách a dôsledkoch, dopadoch na ekonomiku SR a obyvateľstvo, ktoré reagujú na aktuálny vývoj v domácej a svetovej ekonomike. “Podieľanie sa verejnosti na tvorbe najdôležitejších dokumentov, rovnako aj informovanie a kontrola verejnosti ohľadne hospodárenia s verejnými financiami, sa takto neustále zlepšuje už od roku 2003,” dodáva ministerstvo.

Od roku 2004 funguje Výbor pre makroekonomické prognózy s účasťou nezávislých inštitúcií, ktorý zasadá pravidelne dvakrát do roka pred tvorbou východísk a finalizáciou návrhu štátneho rozpočtu, a tiež pružne podľa potreby. Na tento výbor nadväzuje Výbor pre daňové prognózy, ktorý zasadá minimálne trikrát do roka, v súlade s hlavnými etapami prípravy štátneho rozpočtu.

vjo

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA