MŠVVŠ SR: Na primárnom stupni má slovenské školstvo porovnateľné výsledky s EÚ

Bratislava 25. novembra (TASR) - Na primárnom stupni vzdelávania dosahuje slovenské školstvo porovnateľné výsledky s ostatnými krajinami. Svedčia o tom medzinárodné testovania čitateľskej gramotnosti (PIRLS) a medzinárodné testovanie v matematických a prírodných vedách (TIMSS). TASR informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O slovenskom...

Bratislava 25. novembra (TASR) – Na primárnom stupni vzdelávania dosahuje slovenské školstvo porovnateľné výsledky s ostatnými krajinami. Svedčia o tom medzinárodné testovania čitateľskej gramotnosti (PIRLS) a medzinárodné testovanie v matematických a prírodných vedách (TIMSS). TASR informovala Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O slovenskom školstve v súčasnosti prebiehajú diskusie, ktoré iniciovali niektoré občianske iniciatívy s cieľom urobiť školstvo viditeľnejším pre politikov. Ministerstvo školstva diskusie víta, upozorňuje však, že nie všetky tvrdenia, ktoré odznievajú, sú korektné.

„V roku 2011 sa žiaci 4. ročníkov základných škôl po tretíkrát zúčastnili na medzinárodnom testovaní čitateľskej gramotnosti PIRLS. V čítaní dosiahli 10-roční slovenskí žiaci porovnateľné výsledky s priemerom zúčastnených krajín EÚ, ako aj krajín OECD,“ uvádza rezort školstva.

Priemerný výkon slovenských žiakov od prvého merania v roku 2001 pritom podľa ministerstva rastie. V priebehu desiatich rokov sa Slovensko podľa neho na škále PIRLS posunulo o 17 bodov. Nie je teda pravda, konštatuje rezort, že v kvalite vedomostí detí je jedným z najhorších štátov v Európskej únii a na chvoste vyspelých štátov ako tvrdí kampaň „A dosť!“ na svojich webových stránkach.

„Nepáči sa mi, ak sa v rámci nejakej iniciatívy tvrdí, že naše školstvo je úplné dno Európy. Dehonestuje to prácu slovenského učiteľa a jednoducho to nie je pravda,“ vyjadril sa minister školstva Juraj Draxler.

V roku 2011 sa žiaci 4. ročníkov základných škôl starší ako deväť rokov po druhýkrát zapojili aj do medzinárodného testovania kľúčových kompetencií v matematike a prírodných vedách TIMSS. Hoci v matematike dosiahli slovenskí žiaci nižší výsledok, ako je priemer zúčastnených krajín EÚ, už v prírodovede mali podľa rezortu školstva významne vyššie výsledky.

Slovákov podľa ministerstva pochválila aj Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti – ICILS. 

„Naši výsledkovo najlepší žiaci dosiahli v testovaní PISA v roku 2012 výsledky takmer na priemere najlepších žiakov v OECD. Konkrétne, v matematike našich 25 percent najlepších žiakov zaostávalo v roku 2012 za rovnakými žiakmi OECD najviac o 8 bodov, našich 10 percent najlepších zaostávalo len o 3 body,“ dodalo ministerstvo.

jtd zll

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA