NBS: Ceny vajec sa síce ustália, ale na úroveň z minulého roka sa nedostanú

Bratislava 15. apríla (TASR) – Vysoké ceny vajec sú len dočasné a postupne sa ustália alebo mierne klesnú. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sa už však na svoje úrovne z minulého roka nevrátia. "V nasledujúcich mesiacoch by mohlo dôjsť k stabilizácii alebo korekcii cien," informovala NBS.

Ako ďalej uviedla, podľa posledných informácií sa už veľkoobchodné ceny stabilizovali prípadne začali klesať. Takýto vývoj môže byt dôsledkom vysoko nastavených spotrebiteľských cien, ktoré by mohli klesať v dôsledku klesania dopytu prípadne rastu dovozov z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Znížiť ceny môže aj vyššia produkcia na farmách, ktoré budú postupne dokončovať rekonštrukcie klietok.

Nové smernice EÚ, ktoré zakázali chov nosníc v tradičných klietkach, spôsobili výrazný nárast cien vajec vo viacerých krajinách únie. Na Slovensku sa v marci zvýšili maloobchodné ceny oproti februáru takmer o 50 %. Ceny producentov sa pritom zvýšili za obdobie od decembra 2011 do marca 2012 približne o 65 %. Ešte výraznejší rast ako v SR zaznamenali v Českej republike (+98 %) a Poľsku (+86 %). Miernejšie sa ceny vajec zvýšili v Maďarsku (+40 %) a Rakúsku (+7 %). Cenová hladina však bola v týchto krajinách v prechádzajúcom období už o niečo vyššia.

Cenu vajec na Slovensku ovplyvňoval aj lacnejší dovoz, a to najmä z Poľska. Kým v SR zatiaľ len dve farmy nesplnili nové kritéria pre chov nosníc, v Poľsku bol tento stav omnoho vážnejší. Okrem nezavedenia takzvaných obohatených klietok tam došlo k zastaveniu vývozu aj pre nedodržanie iných chovateľských predpisov. "K tomu sa pridal zvýšený dopyt z iných členských krajín, a tak ceny na domácom trhu kopírovali vývoj v iných krajinách," konštatovala NBS.

Nová smernica zakázala chov nosníc v tradičných klietkach a nariadila, že od roku 2012 musia mať nosnice v členských štátoch EÚ viac miesta, bidielko, podstielku a hniezdo. Hydinárske firmy mali na úpravu chovov v súlade so smernicou 12 rokov. Zaviesť nové predpisy v úplnom rozsahu sa podľa NBS nepodarilo v 14 členských štátoch. "Po zavedení novej legislatívy preto klesla produkcia vajec a cena sa okamžite prispôsobila aktuálnej ponuke. Takýto vývoj ovplyvnil ceny na všetkých trhoch v strednej Európe s výnimkou Rakúska," dodala banka.

har gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA