NRSR: Snemovňa vyslovila súhlas so vstupom Chorvátska do EÚ

Bratislava 1. februára (TASR) – Národná rada SR súhlasí so vstupom Chorvátska do Európskej únie. Poslanci NR SR dnes 145 hlasmi vyslovili súhlas so Zmluvou medzi 27 členskými krajinami únie a Chorvátskom o pristúpení tejto balkánskej krajiny k EÚ a rozhodli o tom, že dokument má prednosť pred našimi zákonmi. Na jeho schválenie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76.

Zmluva, ktorá má v slovenskej verzii 267 strán, bola slávnostne podpísaná na zasadnutí Európskej rady 9. decembra 2011. Za Slovenskú republiku ju s výhradou ratifikácie podpísala predsedníčka vlády Iveta Radičová (SDKÚ-DS).

Vnútroštátny schvaľovací proces bude zavŕšený ratifikáciou zmluvy prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Ukončenie ratifikačného procesu vo všetkých členských štátoch EÚ sa predpokladá do 30. júna 2013. Chorvátska republika by sa mala stať 28. členským štátom Európskej únie 1. júla 2013.

map ed

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA