NRSR: Spolupráca slovenských a zahraničných súdov sa uľahčí

Bratislava 2. decembra (TASR) – Spolupráca slovenských a zahraničných súdov v rámci EÚ sa od februára budúceho roka uľahčí. K zjednodušeniu má prispieť priamy styk justičných orgánov členských štátov, t.j. súdov. Umožňuje ho dnes schválený návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v EÚ.

Právna norma zároveň zohľadňuje požiadavky na obmedzenie množstva úradne prekladaných dokumentov, ako aj čo najširšie možnosti komunikácie justičných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti zákon predložilo s cieľom transponovať európske rámcové rozhodnutie o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami v platnom znení.

Cieľom rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb, zlepšenie ochrany obetí a širokej verejnosti a uľahčenie uplatňovania vhodných probačných opatrení a alternatívnych sankcií v prípade páchateľov, ktorí nežijú v štáte odsúdenia. Na dosiahnutie týchto cieľov ustanovuje rámcové rozhodnutie pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva rozsudky a prípadné probačné rozhodnutia a dohliada na probačné opatrenia uložené na základe takého rozsudku alebo alternatívne sankcie uvedené v takomto rozsudku a prijíma všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s týmto rozsudkom.

Poslanci dnes schválili aj novelu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii.

vik vs

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA