Obchodná výmena medzi EÚ a Čínou v uplynulej dekáde prudko stúpla

Brusel 13. februára (TASR) – Obchodná výmena medzi Európskou úniou a Čínou v prvej dekáde nového tisícročia prudko vzrástla. Na ilustráciu, hodnota európskeho exportu do ázijskej krajiny sa zvýšila z 26 miliárd eur v roku 2000 na 113 miliárd eur v roku 2010. A po dočasnom poklese počas globálnej krízy v roku 2009 sa vývoz z EÚ do Číny naďalej zvyšuje. Informuje o tom dnes európsky štatistický úrad Eurostat, ktorý pred nadchádzajúcim summitom EÚ a Číny v Pekingu zverejnil údaje o vývoji obchodnej výmeny medzi európskym blokom a ázijskou krajinou.

Zo štatistík tiež vyplýva, že aj dovoz z Číny do únie sa v sledovanom období zvýšil, a to zo 75 miliárd eur v roku 2000 na 248 miliárd eur v roku 2008. V krízovom roku 2009 sa jeho hodnota dočasne znížila, a to na 214 miliárd eur, ale už v nasledujúcom roku 2010 opäť vzrástla a dosiahla nové maximum 283 miliárd eur.

Výsledkom je zvýšenie prebytku obchodnej bilancie EÚ s Čínou na 169 miliárd eur v roku 2010 z 49 miliárd eur v roku 2000.

Údaje za prvých 10 mesiacov minulého roka 2011 naznačujú, že obchodná výmena s Čínou ďalej rástla. Konkrétne, export z Európy stúpol medziročne o 21 % na 112 miliárd eur z 92 miliárd eur v prvých 10 mesiacoch 2010, zatiaľ čo import sa zvýšil o 5 % na 244 miliárd eur a obchodný deficit klesol na 132 miliárd eur z 140 miliárd eur v období január-október 2010.

V prvých desiatich mesiacoch minulého roka bola Čína druhým najväčším obchodným partnerom EÚ po Spojených štátoch.

Spomedzi členských štátov EÚ v prvých 10 mesiacoch 2011 najväčším vývozom do Číny bolo Nemecko. Hodnota jeho exportu do ázijskej krajiny dosiahla 53 miliárd eur, čo predstavuje 48 % z exportu EÚ. Nemecko však bolo aj najväčším dovozcom, keďže hodnota jeho importu dosiahla 54 miliárd eur, alebo 22 % z celkového dovozu EÚ.

Stroje a autá sa v období január-október 2011 podieľali až 60 % na vývoze z EÚ do Číny, zatiaľ čo na dovoze z ázijskej krajiny do únie sa obe položky podieľali až 90 %.

Informoval o tom Eurostat.

12 bal pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA