Počet obyvateľov EÚ v roku 2010 zvyšovali najmä imigranti

Brusel 28. júla (TASR) – Počet obyvateľov 27 členských štátov Európskej únie bol k 1. januáru tohto roku 502,5 miliónov, informoval dnes štatistický úrad Eurostat. V roku 2010 sa vo všetkých štátoch únie narodilo spolu viac ako päť miliónov detí, no nárast populácie zabezpečovali najmä imigranti.

V porovnaní s rovnakým obdobím spred roka, došlo k miernemu nárastu európskej populácie. K 1. januáru 2009 mali členské štáty EÚ 501,1 miliónov obyvateľov, čo znamená že v priestore EÚ bol čistý prírastok 1,4 miliónov ľudí. To je ročný priemer +2,7 na 1000 obyvateľov.

Ak by sa štatistika zúžila iba na 17 členských krajín eurozóny, tak tieto štáty mali k 1. januáru tohto roku 332 miliónov obyvateľov, čo je zhruba o milión viac ako 1. januára 2009, keď populácia eurozóny dosahovala 330,9 miliónov ľudí.

Štatistický úrad EÚ uvádza, že v roku 2010 migranti mali vyše 60-percentný podiel na náraste populácie v členských štátoch únie. Najviac ich v prepočte na počet obyvateľov pribudlo v Luxembursku (+15,1 ‰), na Malte (+5,4 ‰), vo Švédsku (+5,3 ‰), v Taliansku (+5,2 ‰) a v Belgicku (+5,1 ‰). K výraznému ubúdaniu migrantov alebo občanov nečlenských štátov EÚ došlo iba v Litve (-23,7 ‰) a v Írsku (-7,5 ‰).

V prehľade podľa jednotlivých štátov Eurostat uvádza, že najvyššia miera pôrodnosti bola vlani v Írsku (16,5 ‰), vo Veľkej Británii (13,0 ‰), vo Francúzsku (12,8 ‰), na Cypre (12,4 ‰), a vo Švédsku (12,3 ‰). Na druhej strane najmenší prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 2010 zaznamenali v Nemecku (8,3 ‰), Lotyšsku (8,6 ‰), Maďarsku (9,0 ‰), Taliansku (9,3 ‰), Rakúsku (6,4 ‰), Portugalsku (9,5 ‰) a na Malte (9,6 ‰).

Počet oficiálne zaznamenaných úmrtí v štátoch EÚ v roku 2010 dosiahol hranicu 4,8 milióna. Miera úmrtnosti bola 9,7 ľudí na počet 1000 obyvateľov, čo je nezmenený údaj voči roku 2009. Smutné prvenstvo patrí Bulharsku (14,6 ‰), nasleduje Lotyšsko (13,4 ‰), Litva (12,8 ‰) a Rumunsko (12,1 ‰). Najmenej úmrtí na celkový počet obyvateľov mali vlani v Írsku (6,2 ‰), potom na Cypre (6,7 ‰), Malte (7,2 ‰) a v Luxembursku (7,4 ‰).

Eurostat uvádza, že najvyšší čistý nárast populácie (rozdiel medzi živonarodenými deťmi a úmrtiami na počet 1000 obyvateľov) v roku 2010 zaznamenalo Írsko (+10,3 ‰) v značnom predstihu pred Cyprom (+5,7 ‰), Francúzskom (+4,4 ‰), Luxemburskom (+4,2 ‰) a Veľkou Britániou (+3,9 ‰).

Opačný trend, prirodzený pokles populácie sa najnegatívnejšie prejavil v Litve (-4,8 ‰) a v Bulharsku (-4,6 ‰). Za nimi nasleduje Maďarsko (-4,0 ‰) a potom zhodne Nemecko a Rumunsko (-2,2 ‰).

Celkove, ako uvádza Eurostat, vlani došlo k nárastu populácie v 20 členských štátoch únie, pričom v siedmich bol zaznamenaný pokles obyvateľstva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA