Poľské predsedníctvo EÚ pripomína úspech esperanta

Brusel 26. júla (TASR) – Pred 124 rokmi doktor Ludwik Zamenhof, nazývajúci sám seba Dr. Esperanto, vydal vo Varšave knihu, na ktorej pracoval 14 rokov a jej cieľom bolo zostaviť nový, spoločný jazyk pre všetkých ľudí na svete. Uviedlo to dnes poľské predsedníctvo Európskej únie na svojej oficiálnej stránke.

Dňa 26. júla 1887 mal Zamenhof iba 28 rokov, čo znamená, že na svojom diele začal pracovať ako štrnásťročný. Práve jeho pseudonym sa stal názvom pre nový, neutrálny jazyk, ktorý sa rýchlo začal šíriť po svete. A hoci sa nestal celosvetovým univerzálnym dorozumievacím prostriedkom, aj v súčasnosti v jazyku esperanto každý deň medzi sebou komunikujú státisíce ľudí z celého sveta.

V roku 1887 bola Varšava súčasťou ruského impéria, takže aj prvé vydanie knihy Dr. Esperanta vyšlo v ruštine. Čoskoro ale nasledovali preklady do poľštiny, nemčiny a francúzštiny.

V súčasnosti je esperanto najrozšírenejší umelý jazyk. Každý rok sa koná Svetový kongres esperanta. Tento rok sa kongres bude konať v Kodani, pričom sa naň prihlásilo okolo 1500 záujemcov z celého sveta.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA