Poslanci EP nezdieľajú optimizmus Európskej komisie pri „dlhopisoch stability”

Štrasburg/Brusel 15. februára (TASR) – Európske dlhopisy (eurobondy) by sa mohli stať zdrojom stability pre eurozónu v strednodobom horizonte, ale len vtedy, ak budú doriešené aj zostávajúce otázky súvisiace s ich podobou, tvrdia europoslanci v dnes prijatom uznesení. Na naplnenie jej krátkodobých potrieb sú podľa nich potrebné aj iné finančné nástroje, napríklad pakt pre odkúpenie dlhu, ktorý navrhuje nemecká rada ekonomických expertov.

V utorok, 14. februára, sa europoslanci pýtali zástupcov Európskej komisie (EK) na doterajšie reakcie na takzvanú Zelenú knihu o zavedení "dlhopisov stability". Parlament pripraví svoju oficiálnu odpoveď na tento dokument v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Uznesenie EP víta zelenú knihu komisie, no poznamenáva, že je potrebné detailnejšie rozpracovať niektoré jej otázky. Patrí medzi ne napríklad zníženie rizika potenciálneho morálneho hazardu, zatraktívnenie systému rovnako pre krajiny s najvyšším kreditným ratingom (AAA), ako aj pre tie, ktoré sú silne zadlžené; zvýšenie konkurencieschopnosti a zavádzanie vymožiteľných systémov znižovania dlhu.

Poslanci EP v uznesení netvrdia, že by eurobondy predstavovali rýchlu záplatu na súčasné problémy. Konštatujú však, že sú dôležitou súčasťou strednodobých riešení krízy. Pre spoločné vydávanie dlhopisov je podľa nich potrebná užšia fiškálna koordinácia, ktorej cieľom bude zlepšenie hospodárskej správy a zabezpečenie rastu.

EP okrem toho v uznesení vyzýva EK na urýchlené predloženie návrhov zameraných na rozhodné riešenia, napríklad v podobe paktu pre odkúpenie dlhu (navrhovanom nemeckou radou ekonomických expertov) či v podobe finalizácie a ratifikácie zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme, a tiež spoločným riadením emisií štátnych dlhopisov.

Hospodársky a menový výbor EP teraz pod vedením francúzskej liberálnej poslankyne Sylvie Goulardovej pripravuje iniciatívne uznesenie, ktoré prinesie podrobnejšie reakcie EP na Zelenú knihu Európskej komisie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA