ŠEFČOVIČ: EÚ si nemôže dovoliť stratu miliónov nezamestnaných mladých Európanov

Brusel 1. februára (TASR) – Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič dnes v rozhovore pre TASR ocenil iniciatívu prijatú na summite EÚ smerom k znižovaniu miery nezamestnanosti mladých Európanov a povedal, že Európa si nemôže dovoliť stratu miliónov vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa momentálne nevedia uplatniť na trhu práce a prichádzajú o ilúzie o budúcnosti.

Šefčovič ocenil úsilie, ktoré po summite vyvíja Európska komisia najmä smerom k ôsmim členským krajinám, kde je miera nezamestnanosti mladých ľudí najvyššia voči celoeurópskemu priemeru. Za mladých ľudí EK považuje generáciu od 15 do 24 rokov.

"Slovensko sa bohužiaľ dostalo medzi týchto osem krajín a medzi nimi na tretiu pozíciu s číslom 35,1 percenta nezamestnaných mladých ľudí," uviedol Šefčovič. Dodal, že iniciatíva, ktorú v liste pre osem členských krajín opísal predseda EK José Manuel Barroso, je v podstate lukratívnou ponukou pre tieto štáty, ako čo najlepšie využiť ponúkanú pomoc a podporu.

Pomoc zo strany komisie podľa neho pozostáva v tom, že budú vytvorené spoločné pracovné tímy expertov zo strany EK a predstaviteľov národných vlád, ktoré v spolupráci s miestnymi sociálnymi partnermi (odborové zväzy a zamestnávatelia) navrhnú takzvané Národné plány zamestnanosti.

"Využijú sa pritom dobré skúsenosti iných krajín, kde takéto opatrenia už úspešne fungujú, napríklad v Rakúsku, a v spolupráci s Európskou komisiou sa nájdu spôsoby, ako realokovať prostriedky, ktoré sú nevyužité v Európskom sociálnom fonde alebo v iných fondoch," povedal podpredseda EK.

Šefčovič dostupné zdroje v Európskom sociálnom fonde vyčíslil na takmer 82 miliárd eur pre celú EÚ, pričom priamo pre Slovensko je iba v tomto fonde vyhradených 39 miliónov eur. Nie sú to pre slovenské potreby jediné európske peniaze, lebo spolu so zdrojmi z ďalších 20 fondov z celkového balíka pre štrukturálne fondy pre SR ide o sumu nad 2,2 miliardy eur.

"Pomocou týchto prostriedkov, za pomoci sociálnych partnerov a s pomocou know-how a skúsenosťami iných krajín by to malo pomôcť mladým ľuďom na Slovensku nájsť si prácu oveľa ľahšie," myslí si Šefčovič.

Slovenský komisár upozornil, že prvé stretnutie medzi expertmi z EK a zo Slovenska sa uskutoční už o niekoľko dní a spoločná práca na vypracovanie Nových plánov zamestnanosti by mala byť ukončená do začiatku marca, čiže do summitu EÚ. Šefčovič dodal, že otázka nezamestnanosti európskej mládeže bude patriť medzi silné témy marcového stretnutia lídrov EÚ. Podľa neho je hlavným cieľom pripravovaných plánov zamestnanosti takzvaná garancia zamestnanosti, čo v praxi znamená, že každý mladý človek po ukončení školy by najneskôr do 4 mesiacov mal dostať možnosť pracovať, prekvalifikovať sa na inú oblasť zamestnania alebo pokračovať v štúdiu.

"Diskusie o budúcnosti súčasnej mladej generácie Európanov sú zarmucujúce. Ide o najvzdelanejšiu mladú generáciu v dejinách Európy. Je smutné, dokončili štúdium a uchádzajú sa o prácu v čase, keď je jej tak málo," povedal Šefčovič o diskusiách, ktoré na túto tému prevládajú v EK. Dodal, že vzdelanie súčasnej mladej generácie je neporovnateľné s tým, aké získali generácie pred nimi.

"Uvedomujeme si, k akej veľkej strate konkurencieschopnosti a potenciálu dochádza, keď ich nevieme zamestnať," uviedol slovenský komisár. Podľa neho čísla hovoria samé za seba. Momentálne je v EÚ 7,5 milióna takzvaných "NETS", čo v preklade z anglickej skratky znamená "Nie v zamestnaní, nie v rekvalifikácii a nie vo vzdelávacom systéme". Z tohto počtu 5,5 milióna mladých Európanov sa zaujíma čisto o pracovné príležitosti. "Máme 7,5 milióna mladých ľudí, ktorí zostávajú doma a strácajú ilúzie o budúcnosti. A to je strata, ktorú si únia nemôže dovoliť," povedal Šefčovič.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pa

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA