Chudobou bolo vlani ohrozených až 700.000 Slovákov

Bratislava 2. októbra (TASR) – Na hranici chudoby žilo vlani na Slovensku 700.000 Slovákov, čo je až 13 % obyvateľov celej krajiny. Ich počet sa podľa výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach EU SILC, realizovaného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR, medziročne zvýšil o jeden percentuálny bod, teda o 50.000 ľudí.

Mieru rizika chudoby ovplyvňuje najmä ekonomická aktivita. Najväčšie riziko bolo totiž zaznamenané u nezamestnaných osôb. "Riziko je takmer trojnásobne väčšie ako u ekonomicky aktívneho obyvateľstva, dosahuje takmer 43 %," objasnila na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Vedúci oddelenia štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Róbert Vlačuha však upozornil, že chudoba rástla aj v skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva. "Miera rizika chudoby u dôchodcov a pracujúcich bola na rovnakej úrovni 6,3 %," zdôraznil. Na riziko chudoby vplýva aj typ domácnosti, vek a pohlavie. Viac sú ohrozené domácnosti s troma a viacerými deťmi, osamelí rodičia, deti do 17 rokov a z hľadiska pohlavia ženy.

Hranica rizika chudoby sa podobne ako po minulé roky zvýšila aj vlani. Podľa EU SILC 2011 predstavovala v prípade jednočlennej domácnosti príjem 3748 eur na rok, teda 315 eur na mesiac. Medziročne tak ide o nárast o 3 %, čo je v absolútnom vyjadrení 10 eur na mesiac. Pri výpočte hranice rizika chudoby sa berie do úvahy medián ekvivalentného disponibilného príjmu, pričom ten dosahoval vlani 525 eur na mesiac.

emu gl

REKLAMA

REKLAMA