Európska komisia podporí podnikanie žien za pomoci mentorov

Brusel 15. novembra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes uviedla do života novú európsku sieť mentorov, ktorá bude podporovať podnikanie žien prostredníctvom výmeny znalostí a skúseností. Ženy tvoria len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb v Európe. V záujme zvýšenia tohto podielu budú podnikateľkám, ktoré si založili nový podnik pred dvoma až štyrmi rokmi, pomáhať ich úspešné kolegyne.

Mentorky poskytnú týmto začínajúcim podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a ich rastu v tejto počiatočnej a kritickej fáze podnikania, a zároveň im pomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť. Vytvorená sieť bude zahŕňať 17 európskych krajín a zapojí sa do nej 170 mentorov.

"Kreativita žien a ich podnikateľský potenciál sú najmenej využitým zdrojom hospodárskeho rastu a nových pracovných miest, ktorý by sa mal v Európe vo väčšej miere zužitkovať. V čase krízy si nemôžeme dovoliť týmto potenciálom mrhať," uviedol dnes podpredseda EK zodpovedný za priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Mentori budú vybraní z radov podnikateliek alebo podnikateľov, ktorí majú aspoň päťročné osobné skúsenosti s úspešným vlastnením a riadením malého alebo stredného podniku, poznajú špecifické výzvy, ktorým ženy-podnikateľky čelia, a sú pripravení a ochotní podeliť sa s vedomosťami a znalosťami so svojimi zverenkyňami na báze dobrovoľnosti (bez nároku na odmenu), pravidelne sa s nimi stretávať počas najmenej jedného roka a venovať sa aspoň dvom zverenkyniam. Aby sa predišlo konfliktu záujmov, nesmú byť mentori ekonomicky zainteresovaní v podnikoch svojich zverenkýň.

Európska sieť mentorov pre ženy-podnikateľky je jednou z akcií navrhnutých v rámci preskúmania iniciatívy Small Business Act pre Európu v roku 2011. Bude zahŕňať 17 krajín (Albánsko, Belgicko, bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Cyprus, Čiernu Horu, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Turecko a Spojené kráľovstvo).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA