Európska komisia upozornila na potrebu reforiem v dôchodkovej politike

Brusel 16. februára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila bielu knihu o primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkoch v Európe. Zameriava sa na to, ako EÚ a členské štáty môžu čeliť hlavným výzvam, ktoré sa týkajú našich dôchodkových systémov. Dôchodky sú v súčasnosti hlavným zdrojom príjmov pre zhruba štvrtinu obyvateľov EÚ.

Správa EK uvádza, že ak nebude v Európe riešená otázka primeraných dôchodkov v súčasnosti aj budúcnosti, milióny ľudí budú v starobe čeliť chudobe. Európa starne, pretože ľudia žijú dlhšie a majú menej detí. Už od budúceho roka sa počet pracujúcich v EÚ začne zmenšovať. Dôchodky predstavujú pre jednotlivé štátne rozpočty zvýšený finančný tlak najmä v spojitosti s finančnou a hospodárskou krízou.

V rámci bielej knihy predstavenej komisárom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlóm Andorom sa predkladá súbor iniciatív. Ich cieľom je pomôcť pri vytváraní vhodných podmienok, aby tí, ktorí sú schopní, mohli naďalej pracovať, čo má vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi časom v práci a časom na dôchodku. Ďalej má zabezpečiť, aby ľuďom, ktorí sa presťahujú do inej krajiny, zostali ich dôchodkové práva a tiež zabezpečiť, že dôchodkové očakávania ľudí budú dodržané a ich výška dôchodku bude taká, akú občania očakávajú.

"Zabezpečenie primeraných dôchodkov do budúcnosti je možné, ak budeme realizovať naše reformy. Dôsledok starnutia je tu – silné populačné ročníky odchádzajú do dôchodku a menej mladých ľudí vstupuje na trh práce. Ale ešte nie je neskoro riešiť túto výzvu," uviedol komisár Andor.

Komisár dodal, že zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ktoré sa zavádza vo viacerých štátoch EÚ, má význam, lebo nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že veľa Európanov by zostalo na trhu práce aj po dosiahnutí dôchodkového veku, ak by boli na to vhodné podmienky.

EK načasovala bielu knihu zhodne s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Biela kniha stavia na výsledkoch rozsiahlych konzultácií, ktoré sa začali ešte v júli 2010.

Správa EK uvádza, že v súčasnosti je 24 % Európanov (120 miliónov) v dôchodkovom veku a ich počet prudko stúpa, lebo do dôchodku mieria silné populačné ročníky. V roku 2008 pripadali na každého občana EÚ vo veku 65 a viac rokov štyria ľudia v aktívnom veku (15 – 64 rokov). Do roku 2060 tento pomer klesne na dva ku jednej. Vplyv starnutia obyvateľstva zhoršuje aj hospodárska kríza. Dôchodky dnes predstavujú významný podiel verejných výdavkov: v súčasnosti je to v priemere 10 % HDP s možným nárastom na 12,5 % do roku 2060.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA