Ženy musia pracovať o tri mesiace viac, aby zarobili rovnako ako muži

Bratislava 30. marca (TASR) – Ženy na Slovensku musia pracovať o tri mesiace dlhšie, aby ročne zarobili rovnakú mzdu ako muži. Práve preto pripadá na Slovensku na dnešný deň, teda na 30. marca, Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.

"Ak chce žena na Slovensku zarobiť toľko ako muž, musí pracovať až do dnešného dňa, aby dosiahla rovnakú mzdu," podotkla na tlačovej konferencii v Bratislave pri príležitosti Dňa rovnosti v odmeňovaní Oľga Pietruchová z Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí z ministerstva práce. V Európskej únii pritom pripadol tento deň na 5. marca.

Ženy tak stále zarábajú menej ako muži. Kým v Európe je priemerný rozdiel medzi hodinovou mzdou muža a ženy 16,4 percenta, na Slovensku je to 20,7 percenta v neprospech žien. "Ženy sú tak vystavené väčšiemu riziku chudoby ako muži," priblížil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

V celej Európe sa pritom čelí paradoxu, pri ktorom je stále väčší počet žien, ktoré majú vyššie dosiahnuté vzdelanie ako muži a sú napríklad aj lepšie jazykovo zdatné, no zarábajú menej ako muži. Ženy na Slovensku zároveň menej využívajú možnosti flexibilného pracovného času alebo práce z domu. "To spôsobuje, že majú obmedzený priestor pre zladenie pracovných a rodinných povinností," dodal Chrenek.

Rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami sú rôzne v jednotlivých krajinách EÚ. "Najnižšie rozdiely medzi platmi mužov a žien sú napríklad v Slovinsku či na Malte," vymenovala poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer. Vyššie rozdiely v platoch ako Slovensko má však napríklad aj Česká republika či Rakúsko.

Najvyššie rozdiely v zárobkoch sú pritom v profesiách, ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie či na vrcholových pozíciách. Napríklad ženy vo vrcholových pozíciách zarábajú aj o polovicu menej ako muži. "Naopak, najmenšie rozdiely sú práve v povolaniach s najnižšími mzdami," dodala Pietruchová.

vk dab

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA