SR je medzi štátmi EÚ, ktoré poskytujú najmenej peňazí na rozvojovú pomoc

Bratislava 20. novembra (TASR) – Slovenská republika sa spomedzi 13 novších členov Európskej únie (EÚ) ocitla na predposlednom mieste v poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci. Minulý rok krajina v podiele pomoci na hrubý národný dôchodok (HND) predbehla iba Lotyšsko. Aj nová členská krajina Chorvátsko venovala na rozvojovú spoluprácu väčšie percento HND ako Slovensko.

Bratislava 20. novembra (TASR) – Slovenská republika sa spomedzi 13 novších členov Európskej únie (EÚ) ocitla na predposlednom mieste v poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci. Minulý rok krajina v podiele pomoci na hrubý národný dôchodok (HND) predbehla iba Lotyšsko. Aj nová členská krajina Chorvátsko venovala na rozvojovú spoluprácu väčšie percento HND ako Slovensko. Vyplýva to z hodnotiacej správy mimovládnych rozvojových organizácií za rok 2014.

Minulý rok poskytla Slovenská republika oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA, Official development assistance) v celkovej sume 61,29 milióna eur. Podiel ODA na HND tak predstavoval 0,084 percenta. “Od roku 2006 tak ide o najnižšiu úroveň podielu rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku,” uvádza sa v správe.

V roku 2013 pritom Slovensko poskytlo ODA vo výške 64,84 milióna eur s podielom na HND vo výške 0,092 percenta. V absolútnych číslach tak ide o pokles o 3,55 milióna eur. Ministerstvo zahraničných vecí odôvodnilo pokles tým, že už v roku 2013 boli niektoré príspevky SR do medzinárodných organizácií zaplatené formou preddavkov.

“Pri súčasnom objeme poskytovanej rozvojovej pomoci a bez výrazného navýšenia prostriedkov Slovensko nedokáže naplniť svoje medzinárodné záväzky,” uvádza sa v hodnotiacej správe. Spoločne s ostatnými novšími členskými štátmi EÚ (EÚ13) sa totiž SR zaviazala dosiahnuť v roku 2015 podiel poskytovanej pomoci na HND vo výške 0,33 percenta.

Slovensko v rámci skupiny krajín EÚ13 kleslo na predposledné miesto. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tri krajiny z EÚ13 svoju pomoc zvýšili, a to Estónsko, MaďarskoRumunsko. Ďalšie štyri krajiny ju udržali na rovnakej percentuálnej úrovni a naopak, päť krajín svoju pomoc v roku 2014 znížilo. Okrem Slovenska aj Poľsko, Litva, CyprusBulharsko. Chorvátsko vykazovalo svoju ODA po prvýkrát.

Medzi prvými troma štátmi zo skupiny EÚ13, ktoré vlani poskytli najvyšší podiel pomoci na hrubom národnom dôchodku, sú Malta (0,20 percenta ODA/HND, 16 miliónov eur), Estónsko (0,15 percenta ODA/HND, 28 miliónov eur) a Slovinsko (0,13 percenta ODA/HND, 46 miliónov eur). Vyplýva to z tohtoročných údajov Rady Európskej únie.

fed gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA