Počet ľudí ohrozených chudobou sa vlani na Slovensku zvýšil o 100.000

Bratislava 7. októbra (TASR) – V minulom roku bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby 12 % obyvateľov, čo je viac ako 650.000 osôb. Vyplýva to zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2010, ktoré v apríli 2010 realizoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Ak porovnáme rok 2010 a 2009, tak v absolútnom vyjadrení bolo rizikom chudoby ohrozených približne o 100.000 ľudí viac," povedala na dnešnej tlačovej konferencii generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Najvyššie riziko chudoby bolo vlani u nezamestnaných osôb s podielom 41,1 % a u iných neaktívnych osôb (16,5 %). Podiel dôchodcov ohrozených rizikom chudoby bol 6,7 % a u pracujúcich 5,7 %.

Z pohľadu typu domácností boli na Slovensku najviac ohrozené domácnosti, v ktorých žijú tri a viac detí. Nasledujú neúplné domácnosti s osamelým rodičom a najmenej jedným dieťaťom. Domácnosti so závislými deťmi boli približne dvojnásobne viac ohrozené rizikom chudoby oproti domácnostiam bez nich. Pritom vo všeobecnosti platí, že s rastúcim počtom detí sa zvyšuje aj riziko chudoby.

Z hľadiska pohlavia boli chudobou na Slovensku ohrozené viac ženy ako muži. Kým chudoba vlani hrozila 11,7 % mužov, v prípade žien to bolo 12,2 %. Najviac sa rozdiel medzi pohlaviami prejavil u starších ľudí nad 65 rokov. To však môže byť podľa ŠÚ SR spôsobené aj nižším zastúpením mužov v tejto vekovej kategórii.

Hranica rizika chudoby sa podobne ako po minulé roky zvýšila aj vlani. Podľa EU SILC 2010 bola v prípade jednočlennej domácnosti 306 eur na mesiac. Medziročne tak ide o nárast o 7,7 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení 22 eur na mesiac.

Medián disponibilného príjmu, ktorý sa berie do úvahy pri výpočte hranice rizika chudoby, bol na Slovensku podľa ŠÚ SR vlani 510 eur na osobu a mesiac, čo je medziročne viac o 37 eur. V porovnaní s rokom 2009 pritom vzrástol v každom kraji. Najväčší nárast bol v Bratislavskom kraji, a to o 58 eur na 667 eur. Najnižšiu hodnotu 464 eur dosiahol v Banskobystrickom kraji.

har gl

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA