Koordinovať 20 miliónov eur z Fondu solidarity EÚ bude rezort vnútra

Bratislava 5. októbra (TASR) – Finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie vo výške 20.430.841 eur, ktorú Slovensku priznala Európska komisia pre povodne v roku 2010, bude koordinovať Ministerstvo vnútra SR. Jej konečnými príjemcami budú Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Vyplýva to z materiálov, ktoré dnes schválil vládny kabinet na návrh rezortov vnútra a financií.

Realizáciu tohto grantu bude na Slovensku mať na starosti Ministerstvo životného prostredia SR. Rezort Józsefa Nagya bude zodpovedný za výber operácií, na ktoré boli realizované výdavky konečnými príjemcami a ktorými sa bude preukazovať použitie finančných prostriedkov.

Čerpanie financií je limitované lehotou jedného roka od pripísania prostriedkov na účet SR, teda do 30. augusta 2012. Kontrolu využitých prostriedkov budú môcť vykonávať aj zástupcovia Európskej komisie.

Minister vnútra SR Daniel Lipšic podpísal dohodu o udelení predmetnej dotácie pre SR 9. augusta. O finančnú pomoc Slovensko požiadalo komisiu po minuloročných povodniach, ktoré spôsobili majetkové škody vo výške 700 miliónov eur. Schválená pomoc bude poskytnutá na základe uzatvorenej Dohody pre vykonávanie rozhodnutia komisie zo 7. júna 2011 o udelení dotácie z Fondu solidarity Európskej únie na financovanie mimoriadnych opatrení v SR.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA