Podľa M. Dzurindu netreba do sveta vysielať negatívne signály (2)

Bratislava 19. októbra (TASR) – Minister zahraničných vecí SR Mikuláš Dzurinda vychádzal pri návrhu na vedúceho delegácie na summite Európskej únie a na zasadnutí členských štátov eurozóny, ktorým má byť premiérka Iveta Radičová, z troch argumentov. Ako ozrejmil pri návrhu na vedúceho delegácie, ktorý dnes odobrila vláda, vychádzal z ústavnej deľby moci vyplývajúcej z Ústavy SR a z príslušného ústavného zákona, doterajšej ústavnej praxe a objektívnych záujmov SR. Poukázal pritom na obdobnú situáciu v Slovinsku, kde po páde vlády delegáciu na summite povedie tiež premiér.

Pripomenul, že podľa Ústavy SR je vrcholným orgánom moci vláda, ktorá aj rozhoduje o zásadných otázkach zahraničnej politiky a prezident zastupuje Slovensko navonok. "Myslím ale, že všetci vieme, že takéto právomoci v otázke zatupovania navonok sú skôr ceremoniálneho ako výkonného charakteru," povedal. Poznamenal, že je jasné, že inštitút prezidenta nemá nástroje na implementáciu rozhodnutí európskych orgánov smerom dovnútra, keďže tú zabezpečujú ministri viazaní uznesením vlády.

Okrem toho spomenul aj ústavný zákon z roku 2004, ktorý vychádza zo zodpovednosti vlády za záležitosti Európskej únie, ako aj to, že návrhy aktov únie predkladá do parlamentu vláda alebo jej člen. Spravidla vždy pred rokovaním Európskej rady je podľa jeho slov premiér alebo člen kabinetu vybavený mandátom parlamentného výboru pre európske záležitosti. Nevie si preto dobre predstaviť, ako by sa prezident zodpovedal poslancom, keďže je volený priamo občanmi a parlamentu sa nezodpovedá. Dzurinda si preto myslí, že je evidentné, že delegáciu na rokovaniach Európskej rady vedie predseda vlády. Zároveň doplnil, že z pohľadu ústavnej praxe si nespomína, že by na takéto rokovanie v minulosti išiel niekto iný ako premiér.

Ako dnes ďalej pripomenul šéf rezortu diplomacie, v tomto prípade ide aj o dobrý imidž Slovenska. "Nemyslím si, aj keď nedávno nebola vyslovená dôvera vláde SR, že je potrebné vysielať naďalej do Európy a do sveta signály, že sa tu niečo mimoriadne alebo extrémne deje. Akákoľvek odchýlka od zaužívanej ústavnej praxe by mohla viesť k takýmto prezentáciám alebo domnienkam. Som presvedčený, že na toto nie je dôvod," povedal. Poznamenal, že Slovensko má veľa dôvodov a záujmov na tom, aby vysielalo signály, že je usporiadanou krajinou aj pred predčasnými parlamentnými voľbami.

Na margo novinárskej otázky, či sa bude rokovať o mandáte pre premiérku na summit aj s opozičným Smerom-SD reagoval s tým, že sa jej nedá rozumieť. Poznamenal, že jeho líder Robert Fico ho v posledných dňoch pozitívne aj negatívne prekvapuje. Pozitívne vníma, že Smer podporil euroval, naopak, za negatívum považuje mieru Ficovej nezodpovednosti. "Tvári sa, že môže dať ruky od všetkého preč, toto ma po toľkých rokoch v politike veľmi prekvapuje, predovšetkým preto, že bola to predovšetkým politická strana Smer, ktorá sa rozhodujúcim spôsobom podieľala na páde vlády."

V súvislosti s možnosťou odvolania vlády a tým aj premiérky už tento piatok (21.10.), teda pred uskutočnením summitu a nejasnosťou toho, kto by nový kabinet mohol viesť, podotkol, že nebude špekulovať, keďže sa ani nedomnieva, že sa také niečo udeje. "Skôr predpokladám a domnievam sa, a som aj o tom presvedčený, že pán prezident SR prijme výsostne zodpovedné rozhodnutia, či zajtra, či v piatok, či na budúci týždeň," konštatoval. Zodpovednosť podľa neho spočíva v tom, aby Slovensko malo čo najpevnejšiu vládu, ktorá ho pokojne dovedie k predčasným voľbám a bude zároveň schopná niesť zodpovednosť za výkon svojich rozhodnutí, ktoré si dobrovoľne zúži, keďže krajina sa dostala do volebného obdobia.

Slovenskú delegáciu na summite Európskej únie a na zasadnutí členských štátov eurozóny povedie premiérka Iveta Radičová. Rozhodla o tom dnes vláda. Rokovania sa uskutočnia v nedeľu 23. októbra v Bruseli. Diskutovať sa bude o balíku opatrení na riešenie dlhovej krízy v eurozóne. Jeho súčasťou by mala byť aj únosná koncepcia oddlženia Grécka s výraznejším podielom súkromných bánk a poisťovní.

ala er dab

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA