Vláda súhlasí so zmluvou, ktorou sa Chorvátsko stane členskou krajinou EÚ

Bratislava 30. novembra (TASR) - Vláda SR dnes súhlasila s uzatvorením zmluvy medzi členskými štátmi Európskej únie a Chorvátskom o jeho pristúpení k únii. Od 1. júla 2013 by sa tak malo stať 28. členským štátom EÚ. Predmetná zmluva nadobudne platnosť, ak budú pred týmto termínom uložené všetky ratifikačné listiny štátov únie a Chorvátska.

Bratislava 30. novembra (TASR) – Vláda SR dnes súhlasila s uzatvorením zmluvy medzi členskými štátmi Európskej únie a Chorvátskom o jeho pristúpení k únii. Od 1. júla 2013 by sa tak malo stať 28. členským štátom EÚ.

Predmetná zmluva nadobudne platnosť, ak budú pred týmto termínom uložené všetky ratifikačné listiny štátov únie a Chorvátska. Európsky parlament bude hlasovať o pristúpení Chorvátska 1. decembra, počas plenárneho zasadnutia v Bruseli.

Účelom zmluvy je prenesenie výkonu časti suverenity krajiny na úniu a prevzatie záväzkov vyplývajúcich z európskeho práva. Chorvátsko sa tak stane zmluvnou stranou medzinárodných zmlúv, ktoré tvoria systém primárneho i terciárneho práva EÚ, ako aj ďalších medzinárodných zmlúv s tretími štátmi, ktoré obsahujú priamu úpravu práv alebo povinností fyzických alebo právnických osôb. Zároveň sa pre Chorvátsku republiku stanú záväznými normy sekundárneho práva únie.

S dokumentom musí ešte súhlasiť Národná rada SR a ratifikovať ho prezident Ivan Gašparovič. Minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda dostal pred dvomi rokmi najvyššie chorvátske štátne vyznamenanie za pomoc pri vstupe krajiny do únie.

Chorvátsko už uzatvorilo všetky prístupové kapitoly, musí však pokračovať v sľúbených reformách. Tie sa týkajú predovšetkým odstraňovania nedostatkov v súdnictve, ďalej boja proti korupcii a organizovanému zločinu, ale aj integrácie utečencov, najmä z radov srbskej menšiny.

V ekonomickej oblasti musí pokračovať v štrukturálnych reformách hospodárstva s cieľom podporiť rast zamestnanosti a oživiť trh práce. Krajina sa mala zamerať na fiškálnu konsolidáciu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť svojej ekonomiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA