VYJADRENIE: M. Flašíková Beňová: Miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ je…

VYJADRENIE: M. Flašíková Beňová: Miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ je alarmujúca Bratislava 26. októbra (TASR) - Súčasťou tohtotýždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) budú aj otázky účinnej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Finančné ťažkosti, s ktorými sa Európska únia (EÚ) musela roky vyrovnávať, spôsobili, že dlhodobá nezamestnanosť v jej rámci sa ...

VYJADRENIE: M. Flašíková Beňová: Miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ je alarmujúca

Bratislava 26. októbra (TASR) – Súčasťou tohtotýždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) budú aj otázky účinnej integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Finančné ťažkosti, s ktorými sa Európska únia (EÚ) musela roky vyrovnávať, spôsobili, že dlhodobá nezamestnanosť v jej rámci sa prakticky zdvojnásobila. Napriek istej miere ekonomického oživenia tak zostávajú čísla týkajúce sa tohto druhu nezamestnanosti naďalej neúmerne vysoké.

Dlhodobo nezamestnaní predstavujú v súčasnosti približne polovicu všetkých ľudí, ktorí si v rámci Únie nevedia nájsť prácu. „Celkovo ich je viac ako 12 miliónov. To predstavuje asi 5 percent obyvateľov EÚ v produktívnom veku, čo je alarmujúce,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Dlhodobo nezamestnaní sú na rozdiel od ľudí, ktorí stratia prácu len na krátky čas, nútení vysporiadať sa s faktormi, ktoré ich na trhu práce ešte viac znevýhodňujú. „Často ide o ľudí s nízkou kvalifikáciou. Chýba im motivácia, strácajú dôveru v to, že budú pri hľadaní zamestnania niekedy úspešní. Bohužiaľ, sú výraznejšie ohrozovaní chudobou, stratou pracovných návykov, ale aj zdravotnými ťažkosťami,“ poznamenala europoslankyňa.

Riešenia, ktorými sa poslanci budú zaoberať, musia reagovať práve na tieto znevýhodnenia. „Ide o to, ako vytvárať nové, kvalitné a udržateľné pracovné miesta väčšinou v oblastiach s pretrvávajúcou vysokou mierou nezamestnanosti, ktoré budú cielené práve na dlhodobo nezamestnaných. Takáto pomoc by sa mala týkať aj viacerých regiónov Slovenska,“ uviedla poslankyňa. Veľmi dôležité bude tiež definovať nové zdroje, ktoré môžu byť na tento účel na úrovni EÚ vyčlenené. „Dôraz by mal byť kladený aj na intenzívnejšiu výmenu skúseností s členskými krajinami, v ktorých miera nezamestnanosti vrátane tej dlhodobej osciluje na nízkych úrovniach. Príklad si môžeme brať zo škandinávskych krajín, či Holandska,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Monika Flašíková Beňová poslankyňa Európskeho parlamentu

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme

lk

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA