Europoslanci požiadali Komisiu, aby zrušila Nord Stream 2

Kukan sa v súvislosti s novým plynovodom pre ruské dodávky obáva o vzťahy s Ukrajinou, Flašíková Beňová o energetickú bezpečnosť a Škripek o ceny plynu.

Projekt plynovodu Nord Stream 2 je v rozpore s cieľmi Energetickej únie, poškodzuje solidaritu medzi členskými štátmi EÚ a mal by byť posudzovaný z geopolitického i ekonomického hľadiska.

Tieto stanoviská uviedli poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas diskusie s eurokomisárom pre energetiku a klímu Miguelom Ariasom Caňetem v pondelok (9.5.) večer v Štrasburgu. K ich výhradám sa v utorok (10.5.) pripojili aj slovenskí členovia EP.

Neodôvodnený projekt

V pondelkovej rozprave viacero europoslancov zdôraznilo, že plynovod Nord Stream 2 je v rozpore s cieľmi EÚ o energetickej diverzifikácii a práve naopak, tento projekt by ešte viac zvýšil závislosť Európanov od jedného dodávateľa.

Časť poslancov poukázala na skutočnosť, že projekt Nord Stream 2 nie je odôvodnený ekonomicky a ani nepodporuje klimatické ciele EÚ a odráža iba geopolitické záujmy.

Väčšina poslancov požiadala Európsku komisiu, aby ukončila realizáciu projektu Nord Stream 2 len čo to bude možné.

Nord Stream 2 zmení trh s plynom

Komisár Caňete pred europoslancami povedal, že tento projekt “pravdepodobne zmení aktuálny obraz trhu s plynom”. Dodal, že exekutíva EÚ už skontaktovala nemecké orgány, aby jej boli oznámené všetky potrebné skutočnosti s cieľom komplexne vyhodnotiť tento projekt.

Caňete zároveň zdôraznil, že právne predpisy EÚ musia byť použité vo všetkých aspektoch projektu Nord Stream 2, a že “všetky energetické projekty by mali byť v súlade s politikou Energetickej únie”.

K výhradám a požiadavkám poslancov Európskeho parlamentu (EP) voči projektu Nord Stream 2 sa v utorok (10.5.) pripojili aj viacerí slovenskí europoslanci.

Kukan sa obáva o vzťahy s Ukrajinou

Podľa poslanca Eduarda Kukana (SDKÚ-DS) z tábora európskych ľudovcov by realizácia plynovodu mala negatívne dopady pre energetickú bezpečnosť EÚ.

“Tento projekt má potenciál ohroziť aj energetickú bezpečnosť Slovenska. Podporiť tento projekt by predstavovalo krok späť v dlhoročnom úsilí EÚ zlepšiť spoluprácu s Ukrajinou. V našom záujme je zachovať strategickú úlohu Ukrajiny pri preprave plynu do EÚ,” uviedol poslanec.

Poslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) v správe pre TASR upozornila, že už správa EP z decembra 2015 poukázala na škodlivosť a negatívny dosah Nord Stream 2 na bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok v Európe.

“Zároveň bola preukázateľne spochybnená jeho hospodárska výhodnosť, keďže súčasná prvá vetva plynovodu, priamo spájajúca Nemecko s Ruskom, je dlhodobo využívaná len približne na polovicu svojej kapacity,” uviedla poslankyňa.

Môže zvýšiť ceny

Branislav Škripek (OĽaNO) z parlamentnej frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) rovnako poukázal na skutočnosť, že realizácia projektu Nord Stream 2 by významne znížila prepravné kapacity plynu do EÚ cez Slovensko a tým priamo ohrozila našu energetickú bezpečnosť a znamenala by hospodársku stratu.

“Náklady na výstavbu duplicitnej infraštruktúry môžu tiež zvýšiť ceny plynu pre spotrebiteľov v Európe. Preto je dôležité zabrániť budovaniu Nord Streamu 2,” skonštatoval Škripek.

Poslanec Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že Nord Stream 2 je čisto politický projekt, ktorý je nebezpečný nielen pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ.

“Tento projekt ide proti základným princípom Energetickej únie, založenej na diverzifikácii zdrojov a dodávateľov. Lepšie ceny energií môžeme dosiahnuť len cez ich širšiu ponuku a nie posilňovaním ruského štátneho gigantu,” upozornil Štefanec.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA