Slovenský diplomat zostáva na čele Energetickej charty

Konferencia Energetickej charty jednohlasne potvrdila Urbana Rusnáka v pozícii generálneho tajomníka Sekretariátu Energetickej charty na druhé funkčné obdobie (2017–2021).

Konferencia Energetickej charty v stredu 1. júna jednohlasne potvrdila slovenského diplomata Urbana Rusnáka v pozícii generálneho tajomníka Sekretariátu Energetickej charty na druhé funkčné obdobie (2017–2021).

Rusnák počas doterajšieho mandátu, od roku 2012, inicioval modernizáciu Európskej energetickej charty, ktorá v máji 2015 vyvrcholila prijatím Medzinárodnej energetickej charty (IEC).

Konferencia je najvyšším orgánom Medzinárodnej energetickej charty, ktorá združuje vyše 54 členských krajín Dohovoru k Energetickej charte, vrátane EÚ, a vyše 40 pozorovateľov zo všetkých kontinentov. Sídlom Sekretariátu Energetickej charty je Brusel.

Predsedom Konferencie v roku 2016 je japonský minister zahraničných vecí Fumio Kišida.

Energetická charta vytvára priestor pre krajiny, ktoré zdieľajú rovnaké princípy a zásady energetickej spolupráce, ako sú podpora energetickej bezpečnosti, suverenita nad zdrojmi prírodných surovín, podpora a ochrana investícií v energetike a budovanie efektívnych energetických trhov.

Zmluva k Energetickej charte vytvára rovnaký právny rámec pre všetkých jej členov, vrátane riešenia sporov v oblasti energetiky pri ochrane investícií, tranzite energií a obchode s energetickými surovinami.

Rusnák sa dlhodobo venuje energetickej diplomacii. Okrem rôznych pozícii na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec na Ukrajine (2005–2009), bol zakladajúcim výkonným riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu (2000–2003), riaditeľom Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií (1999–2000) a zástupcom veľvyslanca Slovenskej republiky v Ankare  (1994–1998). Jeho opätovné potvrdenie na čele medzinárodnej organizácie je ocenením slovenskej energetickej diplomacie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA