Slovensko musí pracovať na svojej konkurencieschopnosti, radia zahraničné komory

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovensko musí pracovať na svojej konkurencieschopnosti, aby zostalo v medzinárodnom porovnaní dlhodobo atraktívnou lokalitou.

Uviedol to dnes na tlačovej besede člen Predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) Peter Lazar v mene siedmich zahraničných obchodných komôr (francúzskej, holandskej, nemeckej, rakúskej, španielskej, švédskej a talianskej) v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

“Bilaterálne obchodné komory, v mene ktorých hovorím, zastupujú záujmy vyše 1000 členských firiem, zamestnávajúcich na Slovensku viac ako 180.000 pracovníkov. Tieto firmy chcú principiálne naďalej investovať na Slovensku, čo ukazujú aj pravidelné prieskumy komôr medzi investormi,” zdôraznil.

V pozičnom dokumente komôr sa podľa neho konštatuje, že výška daní a odvodov podľa OECD stúpla v rokoch 2012 až 2014 z 28 % na 31 %. “Táto štatistika pritom nezahŕňa daňové licencie zavedené v roku 2015. Tendencia nárastu daní teda naďalej stúpa,” doplnil Lazar.

Slovensko podľa neho vykazuje najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb. “Aj faktor práce je na Slovensku silne zaťažený. Zamestnávatelia musia znášať najväčší podiel sociálnych odvodov. Je všeobecne známe, že znižovanie vedľajších mzdových nákladov má pozitívny vplav na zamestnávanie, napriek tomu zostáva odvodové zaťaženie pre podniky v dnešnej dobe na úrovni 35,2 % bez zmeny vysoké,” podčiarkol. Komory sa preto vyslovujú za všeobecné zníženie daňového a odvodového zaťaženia hospodárskych subjektov.

V oblasti pracovného práva podľa Lazara posledné reformy viedli k vyšším nákladom, pretože urobili zamestnávanie a prepúšťanie zamestnancov drahším, manažment pracovného času a možnosti dočasného zamestnávania menej flexibilným. “To podstatne zamestnávateľov obmedzuje pri regulácii zamestnanosti. Je potrebná vyššia miera zmluvnej slobody v pracovnoprávnych vzťahoch a urýchlenie pracovno-právnych súdnych konaní,” upozornil.

Tzv. tarifná sloboda podľa neho utrpela novelou zákona o kolektívnych zmluvách silný úder. Umožňuje rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v rámci jednej branže. “Tu vidíme závažný zásah do tarifnej slobody. Sme toho názoru, že firmy by mali mať právo rozhodovať o mzdových podmienkach vo vlastnej kompetencii,” povedal.

V oblasti vzdelávania zahraničné obchodné komory podľa Lazara vítajú poslednú novelu zákona o odbornom vzdelávaní. “S implementáciou duálneho vzdelávania do legislatívy SR bol položený základný kameň pre vzdelávanie mladých ľudí v súlade s praktickými potrebami pracovného trhu,” konštatoval. Popracovať treba podľa jeho slov aj v niektorých ďalších oblastiach, napríklad vytvoriť praktickejšie rámcové podmienky pre vzdelávajúce podniky. Štát by mal vytvárať silnejšie stimuly pre mládež a stredné odborné školy.

Zlepšenia sú podľa neho potrebné aj pri odstraňovaní byrokratických prekážok podnikania. “Byrokracia principiálne predstavuje vysoký rozsah administratívnych úkonov a pre podniky enormnú záťaž, čo je navyše sprevádzané nedostatkami vo vykonávacích predpisoch. Nariadenia nie sú vždy jasne formulované, navyše sa často menia. Povzbudzujeme preto novú (budúcu) vládu k znižovaniu byrokratických prekážok a k zvyšovaniu efektívnosti vo verejnej správe. Pri e-governmente je potrebný rýchlejší pokrok,” dodal Lazar.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA