EÚ zintenzívni spoluprácu s NATO v záujme boja proti hybridným hrozbám

Brusel 6. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) a šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová prijali dnes spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám a na podporu odolnosti EÚ, jej členských štátov a partnerských krajín zintenzívnením spolupráce s NATO v oblasti boja proti týmto hrozbám.

Komisia upozornila, že EÚ a jej členské štáty boli v posledných rokoch v čoraz väčšej miere vystavené hybridným hrozbám, ktoré pozostávajú z nepriateľských činov s cieľom destabilizovať určitý región či štát.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v tejto súvislosti tiež pripomenula, že v posledných rokoch sa dramaticky zmenila bezpečnostná situácia.

“Na hraniciach EÚ sme boli svedkom nárastu hybridných hrozieb. Stále častejšie sa ozývajú hlasy volajúce po tom, aby EÚ prispôsobila a zvýšila svoje kapacity ako poskytovateľ bezpečnosti. Väzbu medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou treba ďalej posilniť. Novými návrhmi chceme posilniť svoju schopnosť bojovať proti hybridným hrozbám. Touto snahou zintenzívňujeme aj spoluprácu a koordináciu s NATO,” vysvetlila Mogheriniová.

Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská zároveň spresnila, že EÚ sa musí stať poskytovateľom bezpečnosti, musí byť schopná prispôsobiť sa, anticipovať meniacu sa povahu hrozieb, s ktorými sa Európania stretávajú, a reagovať na tieto hrozby.

“To znamená, že musíme zvýšiť odolnosť a bezpečnosť vo vnútri a zvýšiť svoju schopnosť bojovať proti novým vonkajším hrozbám. Prostredníctvom tohto rámca konáme spoločne v boji proti spoločným hybridným hrozbám. Predkladáme konkrétne návrhy, ako EÚ a členské štáty môžu zlepšiť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, zvýšiť odolnosť, odstrániť strategické zraniteľnosti a pripraviť koordinovanú reakciu,” zdôvodnila Bieňkowská postoj EK.

Spoločný rámec spája v sebe všetkých relevantných aktérov, politiky a nástroje na lepšie koordinovaný boj proti hybridným hrozbám a zmierňovanie ich vplyvu. Vychádza najmä z Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, ktorý EK prijala v apríli 2015, ako aj z odvetvových stratégií, akými sú stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, európska stratégia energetickej bezpečnosti a stratégia námornej bezpečnosti EÚ.

Komisia, ktorá musí nový právny rámec predložiť na posúdenie Rade EÚ, pripomenula, že hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné metódy, ktoré môžu štáty i neštátne subjekty používať koordinovaným spôsobom, pričom nedosahujú stupeň oficiálne vyhlásenej vojny. Cieľom nie je len spôsobiť priame straty a zneužiť slabé miesta, ale aj destabilizovať spoločnosť a vyprovokovať neistotu, ktorá má ochromiť rozhodovacie procesy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA