EÚ zverejnila správu o uplatňovaní Charty základných práv

Správa ponúka prehľad o tom, ako boli aplikované základné práva v celej škále politík na úrovni EÚ a jej členských štátov.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pripomenul, že  ľudské práva sú základným kameňom Európskej únie.

“V súčasnosti sa tieto práva dostávajú pod tlak z dôvodu vzostupu netolerancie, xenofóbie a prejavov nenávisti. Pod tlakom týchto výziev je životne dôležité, aby sme presadzovali demokraciu, základné práva a právny štát,” uviedol Timmermans. Dodal, že v tomto ohľade zohrávajú kľúčovú úlohu práva zakotvené v Charte základných práv EÚ.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôraznila, že ak chce únia dosiahnuť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, musí aktívne podporovať základné práva a zvýšiť reálnu úroveň ich ochrany v celej EÚ.

“Tohto roku EÚ prijala konkrétne kroky na posilnenie základných práv aj tým, že dokončila reformu na ochranu údajov a zaviedla nové pravidlá týkajúce sa ochranných opatrení pre deti v trestnom konaní a posilnila boj proti podnecovaniu k nenávisti,” vysvetlila Jourová, podľa ktorej základné práva nesmú existovať len na papieri, ale musia byť uplatňované v praxi.

V správe exekutívy EÚ sa uvádza, že v roku 2015 bol predložený širší balík legislatívnych projektov, ktoré podporujú základné práva, či už ide o reformu na ochranu údajov, smernicu o osobitných ochranných opatreniach pre deti v trestnom konaní alebo smernicu o právach obetí.

Európska komisia vlani vzala do úvahy Chartu aj vo svojej legislatívnej a politickej práci týkajúcej sa lepšieho riadenia migrácie na úrovni EÚ (európsky program pre migráciu) alebo pre posilnenie celkovej bezpečnosti (Európsky program bezpečnosti).

Komisia vo svojej správe zároveň poskytuje príklady toho, ako bola Charta základných práv uplatňovaná Európskym súdnym dvorom.

Charta základných práv EÚ sa stala právne záväznou po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Ustanovenia charty sú primárne určené inštitúciám EÚ a tiež vnútroštátnym orgánov členských krajín keď vykonávajú právo Európskej únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA