Európska komisia navrhla, ako dostať utečencov do EÚ bez prevádzačov

Európska komisia (EK) predložila dnes rámec platný pre celú EÚ, ktorý sa týka presídľovania žiadateľov o azyl a jeho cieľom je vytvoriť spoločnú európsku politiku pre danú oblasť.

Táto politika by mala ponúknuť riadne a bezpečné trasy do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Návrh je súčasť reformy spoločného európskeho azylového systému a dlhodobej politiky pre lepšie riadenie migrácie. Tento návrh podľa Bruselu prispeje k uplatňovaniu nového, na výsledky orientovaného rámca spolupráce s tretími krajinami, ktoré sú krajinami pôvodu a tranzitu migrantov.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pripomenul, že vďaka doterajším opatreniam už vidno nejaké výsledky, ale nové, dnes predložené postupy, znamenajú jasnú spoluprácu s vládami jednotlivých krajín v počiatočnej fáze. Tieto postupy zintenzívnia a skoordinujú spoločné úsilie, čím sa dosiahne lepšia spolupráca v tejto oblasti.

“Členské štáty každoročne rozhodnú o tom, koľko ľudí je potrebné presídliť, a na to, aby mohli zrealizovať svoje rozhodnutia, dostanú finančnú podporu z rozpočtu EÚ,” opísal situáciu Timmermans. Dodal, že toto je účinný spôsob, ako môže EÚ preukázať solidaritu s krajinami mimo EÚ a pomôcť im zvládnuť situáciu s veľkým počtom ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním.

Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos upozornil, že dnešný návrh EK znamená zásadný krok v úsilí o zabezpečenie legálnych trás, ktoré osobám v núdzi umožnia bezpečne vstúpiť na územie EÚ a získať ochranu.

“Toto je neoddeliteľnou súčasťou rozsiahlejšieho cieľa spočívajúceho v zabezpečení toho, aby bola ponúknutá ochrana tým, ktorí ju potrebujú, aby sa obmedzila motivácia na neregulárnu migráciu a aby boli migranti chránení pred zneužívaním prevádzačskými skupinami a nebezpečnými trasami v snahe dostať sa do Európy,” skonštatoval eurokomisár.

Návrh EK povedie k vytvoreniu stáleho rámca s jednotným postupom pre presídľovanie v rámci celej EÚ. Zatiaľ čo členské štáty budú aj naďalej rozhodovať o tom, koľko osôb bude každoročne presídlených, EÚ ako celok bude mať väčší vplyv vďaka tomu, že bude koordinovať vnútroštátne snahy.

Budúci rámec pre presídľovanie sa bude vykonávať prostredníctvom ročných plánov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijala Rada EÚ, a realizovať prostredníctvom cielených programov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijme EK.

Ročné plány EÚ pre presídľovanie stanovia hlavné geografické priority, najvyšší možný celkový počet osôb, ktoré majú byť presídlené a príspevky členských štátov a krajín pridružených k Schengenskej dohode v rámci toho-ktorého ročného plánu pre presídľovanie.

Rámec EÚ pre presídľovanie stanovuje kritériá, ktoré by sa mohli zohľadniť pri určovaní regiónov alebo tretích krajín, z ktorých má presídľovanie prebiehať, ako napríklad počet osôb v hostiteľských tretích krajinách, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, všeobecný vzťah EÚ s tretími krajinami a účinná spolupráca v oblasti azylu a migrácie vrátane neregulárnej migrácie, readmisie a návratu.

Nový rámec EÚ pre presídľovanie stanoví spoločný súbor štandardných postupov týkajúcich sa výberu žiadateľov na presídlenie a zaobchádzanie s nimi. Rovnako spresní kritériá toho, kto je oprávnený na to, aby sa presídlil do EÚ v rámci cielených programov EÚ pre presídľovanie, určí dôvody vylúčenia žiadateľov a postup presídľovania (riadne alebo skrátené súdne konanie), ktorý by sa mal použiť.

Komisia na podporu členských štátov v oblasti presídľovania v rámci cielených programov EÚ poskytne 10.000 eur z rozpočtu EÚ na každú presídlenú osobu. Finančné prostriedky budú pridelené z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Presídľovanie mimo rámca EÚ nebude z rozpočtu EÚ finančne podporované.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA