Maďarský minister: Komisia nemôže vynucovať kvóty ani sankcie za ich neprijatie

Budapešť 12. mája - Európska komisia (EK) nemôže vynucovať povinné kvóty na prerozdeľovanie migrantov ani sankcie za neprijatie pridelených utečencov.

Uviedol to dnes minister riadiaci úrad maďarskej vlády János Lázár.

Podľa agentúry MTI Lázár v tejto súvislosti zdôraznil, že donucovanie je v príkrom rozpore so základnými dokumentmi Európskej únie, s vôľou Európanov a nevyjadruje ani politickú vôľu časti členských krajín.

Minister vyjadril pochybnosti o tom, či sú takéto návrhy, s ktorými nesúhlasí významná časť účastníkov, v súlade s európskymi ideami. “Postoj, podľa ktorého ten, ktorý nesúhlasí, nie je solidárny, je neprijateľný,” dodal.

Lázár zdôraznil, že Maďarsko je pripravené aj teraz poskytnúť pomoc tým, ktorí sú odkázaní na ochranu, a je v tomto smere odhodlané zapojiť sa do spoločného európskeho úsilia.

Podľa jeho slov v súčasnom období prichádza do Nemecka a Rakúska menej prisťahovalcov aj vďaka tomu, že si Maďarsko plní svoje schengenské záväzky a že chráni svoje hranice.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA