Nízke úroky investície v Európe neoživili

Predĺžené obdobie negatívnych úrokových sadzieb nedokázalo oživiť investície európskych spoločností.

Približne 84 % z 9440 spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume švédskeho vymáhača dlhov Intrum Justitia, uviedlo, že nízke úrokové sadzby neovplyvnili ich ochotu investovať. Ešte alarmujúcejšie je zistenie, že tento počet sa zvýšil: vlani takto reagovalo 73 % firiem. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

“Hospodársky rast si vyžaduje stabilitu a optimizmus,” hovorí výkonný riaditeľ Intrum Justitia Mikael Ericson v najnovšej správe European Payment Report 2016. “Udržiavanie stratégie rekordne nízkych úrokov počas viac než jedného roka očividne nevytvorila tak žiadanú stabilitu.”

Náznaky stagnácie investícií predstavuje úder pre centrálne banky, ktoré dúfali, že negatívnymi úrokovými sadzbami a tzv. kvantitatívnym uvoľňovaním (QE) oživia európsku ekonomiku. Európa potrebuje v prvom rade firemné investície, ak chce vytvárať pracovné miesta potrebné na podporu rastu. Podľa prognóz Európskej komisie hospodársky rast v eurozóne, kde sú úrokové sadzby záporné od polovice roka 2014, sa v tomto roku spomalí na 1,6 %, kým v USA dosiahne 2,3 %.

“Kalkulácie investícií zahŕňajú prognózy do budúcnosti,” píše sa v správe Intrum Justitia. “Na to, aby sa tieto kalkulácie splnili, predpoklady musia zahrnúť dôveru k stabilite a prosperite v tejto budúcnosti. Nemôže to znamenať, že negatívne úrokové sadzby vôbec nesignalizujú takúto stabilitu, ale skôr to, že sa stále nachádzame v mimoriadnej situácii?”

Prieskum švédskej firmy odhalil ďalšiu hrozbu pre rast, a to omeškanie platieb. Približne 33 % respondentov označilo omeškanie platieb za hrozbu pre ich prežitie. Ďalších 25 % predpokladá rušenie pracovných miest, ak klienti budú aj naďalej platiť neskoro alebo nezaplatia vôbec. Problém je pálčivejší najmä pre 20 miliónov malých a stredných podnikov v Európe, ktoré uvádzajú, že väčšie spoločnosti ich nútia akceptovať omeškané platby.

“Až dva z piatich malých a stredných podnikov uvádzajú, že omeškané platby bránia ich rozvoju. To, že veľké korporácie využívajú svojich menších subdodávateľov na financovanie ich vlastných procesov riadenia hotovostného toku, je nielen nesprávne, ale vytvára aj sociálnu nerovnováhu,” varuje Ericson.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA