Odkiaľ sú mäso a jogurty? EP chce odpoveď

Európsky parlament (EP) prostredníctvom dnes schváleného uznesenia opäť vyzval na zavedenie povinného uvádzania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch.

Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a posilniť tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ. Informoval o tom atašé tlačového oddelenia EP Ján Jakubov.

Označovanie krajiny alebo miesta pôvodu by malo byť povinné pre všetky druhy konzumného mlieka, mliečnych a mäsových výrobkov, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré EP schválil pomerom hlasov 422 za ku 159 proti, pričom 68 poslancov sa zdržalo hlasovania. Prijatý text tiež vyzýva Európsku komisiu (EK) a členské štáty, aby zvážili rozšírenie povinného uvádzania pôvodu na iné jednozložkové potraviny alebo potraviny s jednou hlavnou zložkou.

Parlament tiež žiada, aby sa povinným stalo aj uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách. Toto opatrenie by podľa poslancov zlepšilo informovanosť spotrebiteľov a zvýšilo transparentnosť dodávateľského reťazca po viacerých prípadoch potravinových podvodov, vrátane škandálu s konským mäsom.

Uznesenie sa odvoláva na prieskum Eurobarometer z roku 2013 a správu EK zo 17. decembra 2013, podľa ktorých 84 % spotrebiteľov považuje za nevyhnutné uvádzať pôvod mlieka, ďalej 88 % spotrebiteľov považuje za potrebné uvádzať pôvod aj u iných druhov mäsa ako hovädzie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso, na ktoré sa už povinnosť uvádzania pôvodu vzťahuje, a viac ako 90 % respondentov považuje za dôležité, aby sa označoval pôvod mäsa v spracovaných potravinárskych výrobkoch.

EP tiež skonštatoval, že podľa správy EK by prevádzkové náklady na rozšírenie povinného označovania krajiny pôvodu na ďalšie druhy mäsa boli relatívne nízke. EP v minulosti prijal niekoľko uznesení týkajúcich sa označovania pôvodu potravín. Vo svojom uznesení z 11. februára 2015 poslanci vyzvali EK, aby s cieľom zaručiť väčšiu transparentnosť v celom potravinovom reťazci a lepšie informovať európskych spotrebiteľov predložila legislatívne návrhy, na základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách stalo povinným.

EK však dosiaľ žiaden legislatívny návrh nepredložila. Svoj postoj odôvodňuje nákladmi spojenými s povinným uvádzaním pôvodu, ktoré by sa následne premietli do zvýšených cien potravín a ktoré by podľa exekutívy EÚ spotrebitelia neboli ochotní zaplatiť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA