SR čaká na čele EÚ revízia smernice o audiovizuálnych službách

Revízia doterajšej smernice EÚ o audiovizuálnych a mediálnych službách bude patriť medzi hlavné priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti kultúry.

Revízia doterajšej smernice EÚ o audiovizuálnych a mediálnych službách bude patriť medzi hlavné priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti kultúry. Uviedol to minister kultúry SR Marek Maďarič v rámci dnešných rokovaní Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli.

Maďarič pripomenul, že na rokovaní Rady ministrov už informoval svojich rezortných kolegov o prioritách nášho predsedníctva v oblasti kultúry. Dodal, že jednou z priorít je téma, ktorá bola zhodou okolností aj predmetom dnešných rokovaní a ktorú v mene Európskej komisie (EK) predstavil eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger.

“Ide o revíziu smernice o audiovizuálnych službách, ktorá bude mať pomerne veľký dopad na audiovizuálne prostredie a mediálne služby,” priznal Maďarič.

Podľa jeho slov ambície v tejto oblasti sú pomerne veľké. Slovensko na čele EÚ si dalo za úlohu návrh európskej exekutívy prerokovať v expertných skupinách a zistiť, kde sú najväčšie odlišnosti v národných pozíciách členských štátov EÚ.

Dodal, že EK má snahu už počas slovenského predsedníctva s touto témou dospieť do štádia “všeobecného prístupu”. Zároveň však vyjadril obavy, či sa to podarí, lebo ide o “citlivé otázky”, na ktoré existujú medzi členskými krajinami rôzne názory.

“My sa budeme snažiť byť dobrí mediátori, aby koncom roka začala nová smernica platiť,” uviedol Maďarič.

Upozornil, že návrhy EK, ktoré musia prerokovať členské štáty únie, ponúkajú niektoré posuny, zaujímavé aj pre Slovákov. Napríklad návrh na zavedenie kvót pre európske diela, kde exekutíva EÚ navrhuje zaviesť 20 percent európskych filmov pre mediálne služby na požiadanie. Komisia navrhuje tiež prísnejšiu reguláciu pre internetové platformy, ako je YouTube v zmysle ochrany maloletých pred neželanými obsahmi a ochrany pred propagáciou nenávisti a násilia. Maďarič túto iniciatívu označil za racionálnu.

“Pre našich vysielateľov, najmä súkromných, je zaujímavé, že sa navrhuje väčšia liberalizácia vysielania reklám,” upozornil šéf rezortu kultúry. Pripomenul, že ak dnes existuje limit pre televíznu reklamu, rátaný na jednu vysielaciu hodinu, teraz je tu návrh, aby sa celkový objem reklamy rozložil na celý vysielací deň. Znamená to, že televízni vysielatelia by podľa vlastného uváženia mohli skoncentrovať viac reklamy v hlavnom vysielacom čase.

Na otázku, aké najspornejšie body v tejto oblasti by mohlo slovenské predsedníctvo riešiť, Maďarič odpovedal, že z doterajších rokovaní na úrovni národných expertov možno vytušiť, že existuje skupina štátov, ktoré si neželajú ďalšie regulácie. Iné krajiny sú zas skeptické voči liberalizácii vysielania reklamy.

“Toto sa ukáže počas nášho predsedníctva. Kde sú odlišnosti a kde sa bude musieť hľadať kompromis,” skonštatoval minister. V tejto súvislosti pripomenul, že krajina predsedajúca Rade EÚ má skôr úlohu zmierovateľa pre hľadanie konsenzu a kompromisu. Dodal, že úspech každého predsedníctva sa vníma aj podľa toho, či predsedajúca krajina dokázala v rozbehnutých procesoch zaznamenať nejaký pokrok.

“My sme sa na príprave tejto smernice zúčastnili na úrovni expertov. Ako predsedajúca krajina budeme mať väčšiu možnosť to doťahovať do úspešnejšieho konca,” upozornil Maďarič.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA