Bratislavská deklarácia má upriamiť pozornosť EÚ na mladých vedcov

Na Slovensku treba začať s popularizáciou vedy a výskumu už na základných a stredných školách, aby v budúcnosti nenastali problémy s dostatočným pokrytím vysokoškolského technického vzdelávania.

Predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a docent a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej to uviedol v rámci medzinárodnej konferencie zameranej na podporu mladých výskumníkov, ktorá sa konala v pondelok na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Ristvej v rozhovore pre TASR uviedol, že AMAVET už takéto prepájanie mladých výskumníkov so strednými školami a univerzitami robí.

“Je aj náš záujem vytvárať podmienky mladým ľuďom, aby si mohli už počas strednej školy vyskúšať kariéru mladého vedca, aby načuchli, čo ich čaká, aby pochopili, že veda je nielen zábava, ale aj tvrdá práca, ale že táto tvrdá práca prináša ovocie,” vysvetlil Ristvej. Dodal, že aj preto vznikol program Festival vedy a techniky, ktorý stredoškolákom ponúka možnosť predstaviť svoje projekty a prezentovať sa na celoslovenskom finále v Bratislave.

Docent Žilinskej univerzity priznal, že v súčasnosti záujem mladých ľudí o vedu a techniku klesá, čomu sa však podľa jeho slov dá predísť, ak u detí ešte v mladom veku vzbudíme záujem o vedu. Ak to “necháme tak”, potom vidíme, že mladí vo veku 19-20 rokov nemajú záujem študovať technické predmety a následne chýba prepojenie vysokých škôl na prax a moderný priemysel.

“Toto sa dá zlepšiť. Keby sme povedali, že potrebujeme v horizonte piatich – desiatich rokov istý počet technikov, tak by sme ich vedeli v systéme vytvoriť,” opísal situáciu Ristvej. Dodal, že túto situáciu dnes potvrdzujú aj čísla, keď napríklad na Žilinskej univerzite klesá záujem o technické študijné programy a je problém ich naplniť na stavy, ktoré možno poskytnúť v prospech spoločnosti. Aj preto treba podľa neho vytvárať vhodné podmienky už na základnej a strednej škole. Trebárs pritiahnuť pozornosť detí na roboty a robotiku, neskôr na prírodné vedy, aby postupne chápali, ako funguje technika a vedecké skúmanie.

Ristvej upozornil, že slovenské vysoké školy majú čo ponúknuť mladým ľuďom so záujmom o vedu a výskum. “Aj preto som rád, že práve mladí ľudia prišli s iniciatívou Bratislavskej deklarácie, ktorú predstavili aj na konferencii v Bruseli,” uviedol Ristvej. Spresnil, že ide o iniciatívu, ktorá bude aj jednou z tém nastupujúceho slovenského predsedníctva v EÚ.

Podľa Ristveja je hlavným cieľom pripravovanej Bratislavskej deklarácie to, aby sa v spoločnosti začala všeobecná diskusia o dôležitosti problémov, ktoré majú mladí vedci na začiatku kariéry. Spoločnosť by mala túto záležitosť posudzovať zodpovednejšie a vytvoriť mladým talentovaným ľuďom dlhodobú víziu, že ak sa rozhodli pre vedu, naozaj sa pri nej vyplatí zostať, a že budú môcť vo vedeckom výskume pracovať aj doma a za dobrých pracovných podmienok.

Slovenská strana by mala Bratislavskú deklaráciu predstaviť v lete v rámci neformálneho zasadnutia ministrov školstva EÚ v Bratislave.

“Je to iniciatíva mladých ľudí, ktorá by sa mala pretaviť do celospoločenskej diskusie, a tá vyústi do deklarácie, ktorá od slovenského predsedníctva bude smerovať do celej Európskej únie,” uviedol Ristvej.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA