Nová klimatická šéfka OSN pozná Slovensko

Nová riaditeľka UNFCCC a bývalá mexická veľvyslankyňa Patricia Espinosová zastupovala svoju krajinu aj v Bratislave.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun našiel novú klimatickú šéfku OSN. Za výkonnú tajomníčku UNFCCC vymenoval bývalú mexickú ministerku zahraničia Patriciu Espinosovú.

UNFCCC je anglická skratka pre Rámcovú zmluvu OSN o zmene klímy. Na jej základe sa pravidelne od roku 1995 schádza Konferencia zmluvných strán (COP). Súčasná riaditeľka UNFCCC Christiana Figueresová viedla vyjednávania, ktoré dospeli v decembri 2014 k Parížskej dohode.

Figueresovej nástupkyňu musí ešte potvrdiť Bureau UNFCCC. Ďalší kandidáti, Francúzska Laurence Tubiana a Poliak Marcin Korolec, jej však už zablahoželali k nominácii.

Espinosová je mexickou veľvyslankyňou v Nemecku. V rokoch 2002 – 2006 slúžila ako veľvyslankyňa vo Viedni s akreditáciou aj pre Slovensko. V máji 2006 sprevádzala na návšteve Bratislavy mexického prezidenta Vincentea Foxa.

Z veľvyslaneckého postu vo Viedni odišla rovno do vlády prezidenta Felipe Calderóna. V nej pôsobila šesť rokov ako ministerka zahraničných vecí. V roku 2010 predsedala klimatickej konferencii COP16 v Cancúne, ktorá úspešne položila základy pre Parížsku dohodu.

Ako klimatická šéfka OSN bude musieť dohliadať na ratifikáciu dohody z Paríža a na plnenie sľubov, ku ktorým sa jednotlivé krajiny zaviazali.

Ak Espinosovú schváli Bureau UNFCCC, trojročného mandátu sa ujme v júli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA