Fokusy

 • Ako zreformovať európsku pokladnicu?

  Budúcnosť EÚ 29-04-2016

  Akým smerom sa uberajú úvahy o reforme rozpočtu EÚ a jeho príjmoch?

 • EÚ v programovom vyhlásení vlády 2016-2020

  Budúcnosť EÚ 14-04-2016

  Vláda sľubuje podporu prehlbovania integrácie v eurozóne, chce sa pripraviť aj na krátenie eurofondov.

 • Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

  Veda a inovácie 18-02-2016

  Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.

 • Obehové hospodárstvo: Viac ako recyklácia

  Špeciál | Veda a inovácie 07-12-2015

  Výrobky možno nanovo navrhnúť tak, aby sa používali dlhšie, aby sa dali opravovať, modernizovať alebo prerábať. Poslednou možnosťou, ktorá „minimalizuje únik zdrojov z kruhu“ je recyklácia.

 • Slovenská cesta do jadra EÚ

  Špeciál | Rozširovanie 26-10-2015

  Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?

 • Ekonomické priority Junckerovej Komisie

  Budúcnosť EÚ 26-10-2015

  Európska komisia Jeana-Clauda Junckera si na začiatku svojho mandátu (2014) zadefinovala 10 hlavných priorít. Prehľad ekonomických priorít Komisie nájdete v tomto súbore liniek.

 • Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a v Európe

  Špeciál | Obrana 16-10-2015

  O kybernetickej bezpečnosti sa hovorí od vzniku prvých počítačov. Problém bezpečnosti sa ešte zvýraznil ich prepájaním prostredníctvom internetu. Dnes, keď sa hovorí o tzv. internete vecí, sa znásobuje počet prístupových bodov, ktoré môžu byť zneužité.

 • TTIP: Čo je v stávke pre malé a stredné podniky

  Podnikanie 29-06-2015

  Testom úspechu obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA bude to, ako uľahčí expanziu malým a stredným firmám.

 • Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

  Daňová politika 11-03-2015

  EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.

 • Boj proti plytvaniu potravinami

  Potravinárstvo 10-01-2015

  Tretina svetových potravín končí v koši. Odpad vzniká v rovnakom pomere v rozvojových aj v rozvinutých krajinách. V samotnej Európskej únii ročne vyprodukujeme 100 miliónov ton potravinového odpadu. Relatívne nová téma na európskej úrovni prechádza v ostatných rokoch dynamickým vývojom.

 • Smerom k Energetickej únii

  Energetická účinnosť 11-12-2014

  Vývoj energetickej politiky ovplyvnili najmä plynové krízy v roku 2006, 2009 a 2014. Ako prví navrhli Európske energetické spoločenstvo predseda Parlamentu Jerzy Buzek a bývalý predseda Komisie Jacques Delors. Ich víziu ďalej rozvinul bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk a neskôr novozvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý s vytvorením Energetickej únie poveril slovenského diplomata Maroša Šefčoviča.

 • Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo

  Obchodné dohody 30-11-2014

  Bezprecedentná dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomickými blokmi - EÚ a USA - zamestnáva negociátorov, politikov a občiansku spoločnosť v celej Európe. Kým pre jedných je lacným prorastovým stimulom, pre druhých nástrojom korporácií v snahe o oslabenie demokratických vlád.