Fokusy

 • Boj proti plytvaniu potravinami

  Potravinárstvo 10-01-2015

  Tretina svetových potravín končí v koši. Odpad vzniká v rovnakom pomere v rozvojových aj v rozvinutých krajinách. V samotnej Európskej únii ročne vyprodukujeme 100 miliónov ton potravinového odpadu. Relatívne nová téma na európskej úrovni prechádza v ostatných rokoch dynamickým vývojom.

 • Smerom k Energetickej únii

  Energetická účinnosť 11-12-2014

  Vývoj energetickej politiky ovplyvnili najmä plynové krízy v roku 2006, 2009 a 2014. Ako prví navrhli Európske energetické spoločenstvo predseda Parlamentu Jerzy Buzek a bývalý predseda Komisie Jacques Delors. Ich víziu ďalej rozvinul bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk a neskôr novozvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý s vytvorením Energetickej únie poveril slovenského diplomata Maroša Šefčoviča.

 • Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo

  Obchodné dohody 30-11-2014

  Bezprecedentná dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomickými blokmi - EÚ a USA - zamestnáva negociátorov, politikov a občiansku spoločnosť v celej Európe. Kým pre jedných je lacným prorastovým stimulom, pre druhých nástrojom korporácií v snahe o oslabenie demokratických vlád.

 • Klimatická a energetická politika EÚ do roku 2030

  Energetika 31-10-2014

  Európska klimatická a energetická politika sa do roku 2020 riadi cieľmi 20-20-20. Tie doposiaľ priniesli len zmiešané výsledky. Nové ciele 2030 prinášajú ambicióznejšie limity a reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Hoci sa Slovensku darí ciele napĺňať, k ambíciám únie sa stavia rezervovane.

 • Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

  Zahraničie a bezpečnosť 15-07-2014

  V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?

 • Nový europarlament 2014-2019

  Slovensko v EP 04-07-2014

  Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

 • Program Tvorivá Európa

  Veda a inovácie 03-06-2014

  Program Tvorivá Európa (Creative Europe) je komunitárny grantový program EÚ na podporu umenia a kreatívneho priemyslu.

 • Výsledky eurovolieb 2014

  Slovensko v EP 30-05-2014

  Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

 • Volebný program Strany európskych socialistov

  16-05-2014

  Strana európskych socialistov tvrdí, že ich program prinesie únii späť pracovné miesta, produktívnu ekonomiku, zmysel pre spoločenstvo a rešpekt k ľuďom.

 • Volebný program Európskej ľudovej strany

  16-05-2014

  Aj doteraz najsilnejšia politická sila v Európskom parlamente vidí potrebu reforiem v EÚ. Hovorí o nich vo svojom volebnom programe.

 • Nová Európska komisia 2014+

  Budúcnosť EÚ 02-05-2014

  Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.

 • Oceľ: Akčný plán pre budúcnosť odvetvia

  Podnikanie 25-04-2014

  Európska komisia predstavila v roku 2013 akčný plán pre oceľ, v ktorom analyzuje výzvy a prináša návrhy opatrení, pripomína strategický význam odvetvia v EÚ a tiež úzke väzby na ďalšie priemyselné sektory. Slovensko naň ako prvá členská krajina nadviazala vlastnou národnou stratégiou.