Fokusy

 • Mládež v pohybe

  Podnikanie a práca 19-10-2011

  Mládež v pohybe je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Zameriava sa na boj proti nezamestnanosti mladých, zlepšenie kvality celoživotného a vyššieho vzdelávania a propagovanie vzdelávacej i pracovnej mobility.

 • Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

  Sociálna politika 05-10-2011

  Chudobe a sociálnemu vylúčeniu čelí 80 miliónov Európanov. Iniciatíva stratégie Európa 2020 – Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu – v sebe nesie súbor opatrení na prevenciu ich vzniku a zmiernenie dôsledkov.

 • Desaťročie boja proti terorizmu

  Zahraničie a bezpečnosť 28-09-2011

  Udalosti z 11. septembra 2001 odhalili zraniteľnosť Západu voči teroristickým hrozbám. Následné útoky v Londýne a Madride ešte podčiarkli potrebu zlepšiť nástroje na boj proti tomuto fenoménu a zvýraznili nevyhnutnosť spolupráce medzi krajinami.

 • Priemyselná politika vo veku globalizácie

  Podnikanie a práca 27-09-2011

  Medzi členskými štátmi panujú výrazné rozdiely v konkurencieschopnosti. Väčšie problémy zažívajú tie, ktoré trpia zrútením realitného sektora ako tie, čo počas hospodárskej krízy zasiahlo len spomalenie priemyselnej produkcie. Komisia v rámci stratégie Európa 2020 spustila iniciatívu Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorá má prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti krajín.

 • Dlhová kríza v eurozóne

  Podnikanie a práca 08-08-2011

  Falšované štatistiky koncom roka 2009 odhalili holú pravdu stavu gréckej ekonomiky, nasledujúce mesiace krajinu priviedli na pokraj bankrotu. Dlhová kríza sa z Grécka začala šíriť aj do ďalších krajín a eurozóna stále hľadá riešenie dlhovej krízy.

 • Poľské predsedníctvo

  Budúcnosť EÚ 21-06-2011

  Kľúčovými prioritami nadchádzajúceho poľského predsedníctva v druhej polovici roku 2011 sú vydláždenie cesty pre uzavretie „ambicióznej dohody" o spoločnom rozpočte na obdobie rokov 2014 až 2020, energetická bezpečnosť a Východné partnerstvo EÚ. Poľskí predstavitelia zároveň využili všetky svoje páky na to, aby zabezpečili, že Európa zachová svoje politiky prerozdeľovania, vrátane regionálnej politiky, aj v časoch šetrenia.

 • Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

  Sociálna politika 10-06-2011

  Prispôsobenie kvalifikácie pracovnej sily požiadavkám zamestnávateľov je kľúčové pre zlepšenie zamestnanosti, obnovu rastu a vyplnenie voľných pracovných miest v sektoroch, ktoré trpia nedostatkom pracovníkov – zdravotná starostlivosť, veda či zelená ekonomika.

 • Inovácia v Únii

  Podnikanie a práca 25-05-2011

  Európa čelí škrtom v rozpočtoch, veľkým demografickým zmenám a zároveň silnejúcej konkurencii vo svete. Aby nezaostala, potrebuje inovovať výrobky služby, podnikanie, ale aj sociálne procesy a modely. Inovatívnosť sa preto stala základom hospodárskej stratégie Európa 2020.

 • Kto a ako rozhoduje v energetickej politike EÚ?

  Energetika 10-05-2011

  Európska únia zavádza ambicióznu energetickú politiku v snahe zlepšiť bezpečnosť dodávok a dosiahnuť svoje ciele v znižovaní emisií. Ako proces rozhodovania EÚ v otázkach súvisiacich s energetikou funguje? A akú úlohu hrá priemyselný sektor či záujmové skupiny?

 • Boj o práva spotrebiteľov v EÚ

  Podnikanie a práca 19-04-2011

  Nová smernica o právach spotrebiteľov by mala priniesť viac istoty pri obchodovaní a lepšie chrániť najmä nakupujúcich prostredníctvom internetu. Európski politickí predstavitelia sa však nevedia dohodnúť na rozsahu direktívy.

 • Európska občianska inciatíva

  Budúcnosť EÚ 12-04-2011

  Európska občianska iniciatíva je popredným nástrojom priamej demokracie a prvá svojho druhu v nadnárodnom priestore. Zaviedla ju Lisabonská zmluva a využiteľná v praxi by mala byť od roku 2012.

 • Cloud computing: Právny hlavolam pre EÚ

  Informačná spoločnosť 28-02-2011

  Skladovanie a uschovávanie elektronických informácií na externých serveroch v rozsiahlych dátových centrách, ktoré sa nazýva aj výpočtové mračno (cloud computing), sa stáva čoraz populárnejším. Regulátorom však toto riešenie spôsobuje hlavybôl, keďže sú s tvorbou pravidiel pozadu a len pomaly sa im darí dobiehať inovácie v priemysle.

 • Erasmus pre mladých podnikateľov

  Podnikanie a práca 21-02-2011

  Erasmus pre mladých podnikateľov je pilotným programom Európskej únie, ktorý začínajúcim podnikateľom umožňuje získať skúsenosti od podnikateľov z iných členských štátov. Európska komisia chce, aby sa stal permanentnou schémou, s väčším rozpočtom. Cieľom je čo najviac podporiť cezhraničný obchod.

 • Regionálna politika EÚ 2014- 2020

  Regionálny rozvoj 03-02-2011

  Kohézna politika, nazývaná aj regionálna politika Európskej únie vytvára rámec na financovanie širokého spektra projektov s cieľom podporiť hospodársky rast v členských štátoch Únie a zároveň vyrovnať rozdiely medzi 271 regiónmi EÚ, ktorých rozvoj nebol rovnomerný. Strategický rámec sa vytvára na sedem rokov.

 • Digitálna agenda EÚ

  Špeciál | Veda a inovácie 21-01-2011

  Vysokorýchlostný internet pre všetkých - a aj v mobilných telefónoch - či nižšie ceny pre spotrebiteľov sú hlavnými cieľmi Digitálnej agendy z dielne Európskej komisie. EÚ chce občanom a firmám v EÚ zabezpečiť vyššiu pripojiteľnosť a využívanie IKT vo všetkých oblastiach života.

 • Efektívne využitie vody: záchrana modrého zlata

  Životné prostredie 11-01-2011

  Európska komisia plánuje opatrenia na riadenie využitia vody, so zvláštnym dôrazom na šetrenie v poľnohospodárstve, budovách a priemyselných procesoch.

 • Maďarské predsedníctvo

  Budúcnosť EÚ 23-12-2010

  Maďarsko sa stane 1.januára 2011 predsedníckou krajinou Európskej únie. Hlavnými témami, ktorými sa bude v tom čase EÚ zaoberať, sú rozpočet, poľnohospodárska politika, či hospodárske spravovanie v eurozóne.

 • Environmentálna zodpovednosť: uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“

  Energetika 19-12-2010

  Opakujúce sa katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou prinútili Európsku úniu presadzovať voči spoločnostiam zodpovedným za závažné ekologické škody princíp „znečisťovateľ platí.“

 • Celosvetový boj o ovládnutie internetu

  Veda a inovácie 25-11-2010

  V čase vzniku formálnych a neformálnych stratégií na získanie a zabezpečenie si kontroly nad internetom sa do boja o formovanie tohto čoraz vplyvnejšieho média zapájajú vlády, priemysel aj ľudskoprávni aktivisti.

 • Liečivá: Predbehnú rozvojové krajiny EÚ?

  Veda a inovácie 05-11-2010

  Rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India predstavujú pre európsky farmaceutický priemysel lukratívne nové trhy. Rozvojové krajiny však vo veľkom investujú do svojho vlastného odvetvia na výrobu liečiv a zdá sa, že sú v tejto oblasti pripravené konkurovať dominancii Západu.

 • Európsky južný plynovodný koridor: Veľký plynárenský zápas

  Energetika 29-10-2010

  Cez južný plynovodný koridor sa plánuje do Európy dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora a Blízkeho východu. Zatiaľ čo sú dodávky plynu stále neisté, súperí medzi sebou niekoľko plánovaných plynovodov. EurActiv sa pozrel na viacero európskych iniciatív, vrátane ich spoločného súpera - ruského projektu Južná vetva.

 • Dunajská stratégia

  Životné prostredie 28-09-2010

  Regióny povodia Dunaja sa dohodli na vypracovaní stratégie, ktorá má zintenzívniť a zefektívniť ich spoluprácu- a to najmä v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia. Dôležitými prioritami ostávajú obnovenie splavnosti rieky po celej jej dĺžke, protipovodňová ochrana, či hospodársky rozvoj regiónov.

 • Svetové ceny potravín a reforma poľnohospodárstva

  Podnikanie a práca 23-09-2010

  Diskusia o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ prebieha na pozadí nevídaného zvýšenia svetových cien potravín v rokoch 2007 a 2008. Európski farmári varovali, že pokusy o liberalizáciu celosvetového obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami by ich mohli doviesť na prah bankrotu.

 • Koniec slobody internetu?

  Informačná spoločnosť 20-08-2010

  Zákonodarcovia na celom svete premýšľajú nad spôsobmi boja proti kybernetovým zločincom, nezákonným sťahovaním obsahu, či zverejňovaním nelegálneho obsahu. Ich snahu však spomaľuje snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou súkromia a základných práv užívateľov a bezpečnosti internetu.