Pravidlá online komunikácie

Jednou z hlavných vízií siete EURACTIV je vytvoriť platformu, ktorá otvára, analyzuje a udržiava debatu o európskych témach.

EURACTIV je špecializovaná mediálna platforma, kde sa môžu najrôznejší aktéri aj verejnosť zapojiť do konštruktívneho dialógu o verejných politikách.

Ceníme si interakcie s našimi čitateľmi cez komentáre, lajky alebo zdieľanie našich príspevkov. Považujeme to za dôležitú súčasť snahy o konštruktívnu a vecnú diskusiu. Zároveň ale chceme zabrániť tomu, aby túto diskusiu sabotovalo nevhodné správanie.

Preto sme sa rozhodli spísať základné princípy online etikety, ktorá platí v celej mediálnej sieti EURACTIV. Sme presvedčení, že to, čo je bežné pre rozhovory v reálnom svete musí platiť aj v online prostredí (rešpekt, kritická sebareflexia a argumentácia založená na faktoch).

Online kódex EURACTIV tvorí niekoľko jasných a jednoducho uchopiteľných pravidiel.

  1. Dialóg, nie monológ: Ak sa zapojíte do diskusie, snažte sa držať témy s použitím jasnej argumentácie a faktov. Ideálne ak budete reagovať aj na príspevky iných diskutujúcich.
  2. Bez nenávistných prejavov: Akékoľvek formy vyhrážok, urážlivých komentárov, osobných urážok alebo znevažujúcich a diskriminačných poznámok nebude EURACTIV tolerovať. Opatrne aj iróniou a sarkazmom v online komunikácii, zmenšíte tak priestor na nedorozumenia. Vždy zvážte, či by ste rovnakú formuláciu použili aj v osobnom rozhovore. Pokiaľ zachytíte nenávistné prejavy od iných účastníkov diskusie, nahláste nám ich. Pomôžete nám tak zabezpečiť na našich kanáloch dobrú atmosféru.
  3. Zákony platia aj na internete: Overte si, že máte právo zdieľať príspevok, skopírovať odkaz alebo zverejniť obsah pred tým, ako to urobíte. Autorské práva, práva duševného vlastníctva, právo na ochranu osobnosti a vhodné označenie citácií – nič z tohto na internete neprestáva platiť. Vyvarujte sa tiež zapájať sa do diskusií pod falošnými účtami. Cieľom EURACTIVu je posilniť transparentné diskusie a obmedziť akékoľvek formy dezinformácií.
  4. EURACTIV nie je bezplatný reklamný priestor: Akékoľvek neautorizované reklamy budú odstránené. Ak máte záujem propagovať špecifické podujatie, publikáciu alebo tlačovú správu, ktorá sa týka príspevkov EURACTIVu alebo patrí do európskeho kontextu, spojte sa s nami prostredníctvom emailu na info@euractiv.sk.

Čo s príspevkami, ktoré porušujú pravidlá?

V prípade, že návštevník stránky ignoruje pravidlá správania sa (opísané vyššie), editorský tím si vyhradzuje právo jeho príspevok zmazať.

  1. Vymazanie: Ak editorský tím objaví príspevok, ktorý patrí do kategórie „nenávistný prejav“ alebo reklama, príspevok vymaže.
  2. Zablokovanie: Ak osoba opakovane poruší náš kódex správania sa, jej profil stratí prístup ku všetkým stránkam a sociálnym sieťam EURACTIVu.

Ďakujeme, že ste si našli čas na zoznámenie sa s týmito pravidlami. Tešíme sa diskusiu!

 

Aktualizované 19. 1. 2018.

 

Kontakt pre viac informácií

info@euractiv.sk