Koncept a ciele

EurActiv.sk je najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

© 2003-2016 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. ISSN 1337-0235


I-Europa, s.r.o.

Štefánikova 19

811 05 Bratislava.

Tel.: +421 2 54 43 26 33

Email: info@euractiv.sk

IČO: 35 858 834

DIČ: 2021724804

IČ DPH: SK2021724804

Kontakty


Publikácie:

ISSN 1337-0235