Edit Bauer

Sociálna politika

Hrozí nám chudoba?

Európsky parlament schválil 15. marca správu slovenskej poslankyne Edit Bauer o sociálnej ochrane v súvislosti s chudobou. Boj proti chudobe a sociálnej exklúzii je jednou z...

Slovensko v EP

Interview: Edit Bauer

V rozhovore s europoslankyňou za SMK Edit Bauer sme sa venovali najmä problematike práv národnostných menšín v európskom i slovensko-maďarskom kontexte.

REKLAMA

REKLAMA