EU Stakeholder Brunch: Digitalizácia ekonomiky a trh práce

EU Stakeholder Brunch

Digitalizácia ekonomiky a trh práce

7. novembra 2016, Bratislava

 

Téma

Digitálne technológie, automatizácia a robotizácia menia povahu sveta práce. Výkon niektorých aktivít preberajú od človeka stroje, nové technologické trendy si vyžadujú zmenu organizácie práce, redefinovanie základných pojmov ako zamestnanie, či mzda.

Na tento vývoj musí reagovať aj pracovná legislatíva. Na jednej strane je volanie po väčšej flexibilite pracovných kontraktov a uvoľnení regulácií, na strane druhej požiadavky na udržanie sociálnych štandardov, práv zamestnancov.

Cieľom podujatia je prediskutovať otázky rizík, ktoré prináša zavádzanie digitálnych technológií do ekonomiky, miesta tradičných inštitútov regulácie trhu práce. Podujatie bude hľadať odpoveď aj na otázky, či má ešte zmysel uvažovať v kategóriách zamestnanec – zamestnávateľ alebo pracovný pomer – samostatná zárobková činnosť, ale aj aké legislatívne zmeny sú potrebné na národnej a európskej úrovni.

Diskutujúci
  • Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
  • Dušan Chrenek, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Róbert Chovanculiak, analytik INESS
  • Barbora Polachová, spoločnosť UBER
  • Moderátor: Radovan Geist, vydavateľ EurActiv.sk
Výstupy

Video

Články

https://euractiv.sk/clanky/socialna-politika/praca-a-digitalne-technologie-nebrzdit-no-chranit/