EU Stakeholder Brunch: Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne problémy Slovenska

EU Stakeholder Brunch

Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne problémy Slovenska

Pondelok, 3. apríl 2017 10:00 – 12:00, Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

 

Téma

Znečistené ovzdušie a odpady.

Na najväčších environmentálnych výzvach pre Slovensko sa na začiatku roka 2017 zhodli Európska komisia aj Ministerstvo životného prostredia SR. Na príklade znečisteného vzduchu vidno, ako znehodnotené životné prostredie ovplyvňuje aj zdravie obyvateľov a premieta sa do zvýšených ekonomických nákladov pre krajinu.

Identifikovali Brusel a Bratislava environmentálne výzvy správne? Na ktoré problémy sa má Slovensko zamerať pri lepšom uplatňovaní európskych pravidiel v prospech občanov? Ako môže krajina bojovať so znečisteným ovzduším? Čo by mala obsahovať pripravovaná slovenská environmentálna stratégia? Ako sa budú opatrenia financovať? Kto by sa mal podieľať na riešení? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede na EU Stakeholder Brunch-i.

 

Účasť v diskusii prisľúbili
  • Aurel Ciobanu-Dordea, Európska komisia, GR pre Životné prostredie, riaditeľ pre implementáciu, govenrnance & semester
  • Norbert Kurilla, Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník
  • Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy
  • Alexander Ač, Akademie věd ČR, Czechglobe
  • Moderátor: Pavol Szalai, EurActiv.sk

 

Program

09:30 – 10:00 Registrácia

10:00 – 12:00 Diskusia

Networking a malé občerstvenie

 

Podujatie bude prebiehať v slovenčine so simultánnym tlmočením do angličtiny.

Program v tlačenej podobe si môžete stiahnuť na tomto linku (.pdf).

Anglickú verziu pozvánky je možné stiahnuť tu (.pdf).

 

Výstupy z podujatia

 

 

Partneri

Zastúpenie Európskej komisie v SR

http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

Friedrich Ebert Stiftung

http://www.fes.sk/